Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                   bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
Hledej na www.assetprotection.cz

červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   FREKVENTOVANÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI ( FAQ )

Aktualizováno dne 14.12.2007 na základě stále stejných telefonických dotazů českých klientů

Otázka klienta: Jak si mohu ověřit, že offshore či onshore (Aruba, Bermuda, Kajmanské Ostrovy, Delaware LLC apod.) společnost je legálně založená, má platné registračné číslo a je stále zapsána v místním Obchodním Rejstříku? A také, jak si mohu ověřit její sídlo?

Odpověď: V zásadě máte 3 možnosti:
Věšina místních OR je veřejně nepřístupná a proto nezbývá, než poslat na adresu sídla společnosti písemný nebo faxový dotaz. Offshore společnosti většinou sídlí v kanceláři registračního agenta. A je na  něm, jak Vám odpoví.

Druhou možností je vyžádat si v případě pochybností od dotyčné firmy speciální dokument s názvem "Incumbency Certificate", kde se uvádí její jméno a sídlo a zda má uhrazeny veškeré poplatky k danému datu. Dále se tam uvádí jméno ředitele společnosti, jméno a sídlo registračního agenta. Tento certifikát vydává místní patřičný registrační agent dané společnosti a jeho podpis je dobré míti ověřen místním notářem.

Třetí a nejrychlejší možností je si objednat tuto službu u nás. Zde naleznete seznam jurisdikcí, kdy tyto služby poskytujeme

Otázka klienta: Už dlouho uvažuji o tom, že bych si založil v zahraničí firmu. Zajímá mne, jestli tím neporuším nějaký zákon, jestli tím neprovedu nějakou nepravost. Není to zakázané ?

Odpověď: Devizový zákon č. 219/95 Sb. jednoznačně a srozumitelně definuje, za jakých okolností je možné založit v zahraničí společnost nebo nabýt majetkový podíl v již existující společnosti. Obecně řečeno, jestliže Váš majetkový podíl v nově zakládané nebo již existující společnosti činí 10 % anebo více ( ze základního jmění dané společnosti ), je Vaše investice podle zákona považována za tzv. přímou investici a nemusíte podstupovat povolovací řízení k udělení zvláštního povolení. V praxi to do dne 1. ledna 1999 znamenalo že pokud jste si v zahraničí jakožto česká fyzická osoba zakoupili 15 ks akcií Ford Motor Company po 45 dolarech a neměli jste výše uvedené povolení, porušili jste zákon. Novelou devizového zákona platnou od 1. ledna 1999 je již povoleno pořízení jakéhokoliv množství zahraničních akcií. V den kdy provedete platbu za pořízené zahraniční akcie nebo peněžní vklad v případě zakládané společnosti, nezapomeňte na oznamovací povinnost vůči ČNB ( viz uvedeno níže ).

Otázka klienta: Velice rád bych chtěl mít v zahraničí malou firmičku s velkým bankovním kontem, nemám však čas ani chuť někam cestovat a někde něco složitě zařizovat. Lze to udělat i bez cestování a chození po úřadech ?

Odpověď: Veškeré náležitosti související se založením společnosti a jejím provozem lze doopravdy naprosto spolehlivě zařídit "na dálku", aniž by jste byli nuceni někam jezdit nebo chodit na úřady. Kromě objednacího formuláře nevyplňujete žádné jiné dokumenty, ani nepředkládáte belizským (zpravidla ani jiným v jiných jurisdikcích) úřadům žádné údaje, výroční zprávy či daňová přiznání.

Otázka klienta: Jak dlouho trvá založení IBC (LLC, Ltd.... ) na Seychelles (B.P.O., Nevisu, USA....) ?

Odpověď: Samotné založení IBC na místě trvá 48 hodin. Nejprve je nutno zjistit, zdali Vámi navrhovaná jména nové IBC nejsou již používána jinými společnostmi. Poté jsou vyhotoveny zakládací listiny, na základě kterých je Vaše nová společnost zapsána na obchodním rejstříku. Určitý čas navíc (zpravidla 3 dny ) trvá předložení a ověření dokumentů nové společnosti na Ministerstvu zahraničních věcí a následné zaslání leteckou zásilkou (dle destinace 4-6 dní). Ze zkušeností lze říci, že celková doba mezi podáním Vaší objednávky a doručením hotových dokumentů do ČR činí cca 21 až 28 dní.

Otázka klienta: Po celá léta mám jakožto fyzická osoba otevřen bankovní účet v zahraničí. Může moje budoucí IBC (LLC, Ltd....) jen legálně držet konto ve spolehlivé zahraniční bance a de facto jinak nepodniká ?

Odpověď: Ano, Vaše IBC může vlastnit širokou škálu majetků od peněz na firemním bankovním účtu až po práva k vynálezům. Pokud Vaše peníze vložíte jako kapitálový vklad do Vaší IBC, stávají se majetkem IBC a jste-li uveden na podpisovém vzoru k firemnímu bankovnímu účtu jako jediný a jste-li současně ředitelem IBC můžete neomezeně nakládat se všemi firemními majetky.

Otázka klienta: Ve které zemi je založení a provoz daňově zvýhodněné společnosti nejlevnější ?

Odpověď: Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Vezmou-li se v úvahu veškeré náklady související se založením IBC, potom při porovnání cen za stejné služby v různých zemích vychází nejlevněji Seychelles, Belize, Nevis, Mauritius, ale i Delaware, Nevada apod. Rozhodující je výše ročních poplatků a mezinárodní prestiž (pověst) té které jurisdikce, úroveň poskytování služeb apod.

Otázka klienta: Je pravda, že při otevření firemního bankovního účtu každá banka vyžaduje předložení ověřovacích listin z ministerstva zahraničních věcí ?

Odpověď: Ano, jde o dokument, bez něhož se neobejdete. Vyhotovení zmíněného dokumentu stojí všeobecně 150-350 USD. Skutečnost, že mnohé jiné agentury Vás neupozorní na nezbytnost vyhotovení zmíněných ověřovacích listin je velmi neprofesionální.
Při cenovém srovnávání si klient mnohdy nepovšimne, že v soupisu služeb provedených za požadovanou cenu tato důležitá položka chybí. Takto se stává, že ačkoliv inzerce nějaké agentury slibovala "založení daňově zvýhodněné společnosti již od 250 GBP" nakonec zjistíte, že za vše související se založením požaduje agentura 1.560 britských liber nebo 2.200 USD a o vyhotovení ověřovacích listin nikde ani zmínka.

Otázka klienta: Jsou-li daňově zvýhodněné společnosti doopravdy osvobozené po dobu 20 let od daně z příjmů (včetně úroků a dividend), daně darovací, daně dědické, DPH atd., z čeho vlastně žije takový stát ?

Odpověď: Ve většině daňově výhodných jurisdikcích má své pobočky většina nejvýznamnějších světových bank, pojišťoven a trustů. Tyto finanční instituce zde podnikají podle jiných zákonů než IBC a platí určité poplatky za své bankovní aj. licence. Stejně tak turisté platí určitou nepříliš vysokou daň při ubytování v hotelech. Místní zmrzlináři a majitelé butiků prodávají své zboží zatížené určitou sales tax místním občanům a nepodnikají tudíž v režimu IBC. Daňově zvýhodněné mezinárodní obchodní společnosti jsou povinny při založení a většinou k 30. dubnu každého kalendářního roku zaplatit vládě tzv. Government Fees, které je odstupňované podle výše základního jmění IBC ( základní jmění je součtem nominálních
( vyznačených ) hodnot na všech vydaných akciích ). Nejnižší vládní poplatek 100 USD ročně musí zaplatit IBC jejichž základní jmění nepřesahuje 50.000 USD.  Pozn.: základní jmění je pouhý součet nominálních hodnot na vydaných akciích a nemá přímý vztah k opravdovému jmění ( čistému obchodnímu jmění ) dané společnosti, které je neomezené.

Otázka klienta: Porozuměl-li jsem všemu správně, je možné na Seychelles založit daňově zvýhodněnou akciovou společnost se základním jměním ( vkladem ) např. 100 USD ?

Odpověď: Ano, na Seychelles a většinou ani v ostatních jurisdikcích není pro akciové společnosti stanovena minimální výše základního jmění.

Otázka klienta: Stále tomu nechci uvěřit. Doopravdy za IBC nemusím předkládat nějaké daňové přiznání, výroční zprávu nebo nějaké jiné dokumenty ?

Odpověď: Protože IBC neplatí žádnou daň z příjmů, úroků, DPH ani nic podobného, nemělo by předkládání daňových přiznání a vedení účetnictví podle předepsaných standardů žádný smysl a proto je zákon nepožaduje a doopravdy se nepředkládají. Vedení účetnictví je dobrovolné a pokud si jej vedete, můžete si jej vést podle libovolného standardu, třeba svého vlastního. Podle zákona o IBC jste však povinen udržovat si záznamy o provedených obchodech, čímž se rozumí, že kdekoliv na světě můžete mít uloženy uzavřené smlouvy nebo jejich kopie. Skutečnost, že nemusíte předkládat žádné účetní ani statistické výkazy a zprávy, velmi významným způsobem snižuje Vaše provozní náklady na úroveň nižší než jaké má v ČR např. samostatně podnikající živnostník.

Otázka klienta: Nakolik ochotně úřady poskytují informace týkající se IBC, jejich ředitelů, akcionářů a bankovních kont, jsou-li požádány úřady jiných zemí?

Odpověď: Podle zákonů platných na Britských Panenských Ostrovech, vyzrazení informací týkajících se konkrétní existující IBC jako např. kdo jsou akcionáři IBC, kdo je ředitel IBC atp. je trestným činem se sazbou do 3 let vězení a do 50.000 USD pokuty. Mějte prosím tento fakt na paměti, když z Vás budou případně úředníci loudit informace tohoto druhu. B.P.O. úřady zásadně neposkytují žádné informace vyjma jména společnosti, sídla a registračního čísla ( IČO ) společnosti. Bankovní tajemství na B.P.O. je všeobecně považováno za nejtvrdší na světě.

Otázka klienta: Zajímá mne, jestli moje bahamská IBC musí pořádat nejméně jednou ročně valnou hromadu akcionářů na daném místním území, tak jako tomu je např. na Ostrově Man ?

Odpověď: Podle bahamského, ale i B.P.O. a jiných..... zákona o IBC není konání valných hromad akcionářů povinné a pokud se konají, je přípustné jejich konání kdekoliv na světě a to i v elektronické podobě ( e-mailem, faxem atp.).

Otázka klienta: 12 let jsem v garáži po nocích a o víkendech vynalézal nový úspornější systém vstřikování paliva do motoru. Poté, co jsem vývoj úspěšně dokončil, manželka podala žádost o rozvod. Může mě před osobní ekonomickou katastrofou zachránit okamžitý prodej patentových práv ? Konkrétně, kdybych práva k vynálezu prodal za symbolickou cenu B.P.O. IBC mé matky?

Odpověď: Ano, stane-li se majitelem patentových práv k vynálezu B.P.O. IBC ještě před následným prodejem licencí velkým zákazníkům.

Otázka klienta: Rád bych v zahraničí disponoval částí svých aktiv, nechci si ale komplikovat život nějakými povinnostmi, které jinde provázejí existenci společností, jako jsou valné hromady, výroční zprávy, vedení účetnictví, daňová přiznání, sociální dávky atd. Zdá se mi výhodnější, když budu mít v zahraničí nějaké tajné osobní bankovní konto. Jak to v praxi doopravdy je?

Odpověď: Vaše povinnosti jakožto akcionáře a ředitele IBC jsou naprosto minimální, spočívají v uhrazení vládního poplatku (např. 100 USD) a poplatku za správu Registrovanému Agentovi (správou se rozumí bezpečné uložení zakládacích listin IBC u Registrovaného Agenta). Tato tzv. správa je ze zákona povinná a roční poplatek za ní činí 400 a více USD. Valné hromady akcionářů se nemusí konat vůbec a pokud se konají, zákon připouští jejich konání kdekoliv na světě a to i v elektronické formě (faxem, e-mailem atp.), výroční zprávy nejsou zákonem vyžadovány, vedení účetnictví je doopravdy dobrovolné a pokud se rozhodnete jej vést, můžete jej vést podle jakéhokoliv standardu. Daňová přiznání samozřejmě neexistují. Společnost nemá povinnost zaměstnávat nějaké zaměstnance. Vy sám a případní další ředitelé nebo sekretář ( secretary ) nejste v poměru zaměstnaneckém, nýbrž v poměru funkčním. Sociální dávky a zdravotní pojištění by Vaše společnost platila jenom pokud by v některé zemi zaměstnala nějaké pracovníky za mzdu ( uzavřela smlouvu o zaměstnaneckém poměru ).

Otázka klienta: Mohu mít v daňově osvobozené společnosti absolutní kontrolu ? Může jít o "One Man Company" - společnost jedné osoby ? Mohu mít jako jediný podpisové právo v bance na firemním bankovním účtu ?

Odpověď: Ano, jste-li akcionářem vlastnícím nadpoloviční většinu vydaných akcií a jste-li také ředitelem, máte absolutní kontrolu.

Otázka klienta: Mám zájem o založení offshore - daňově osvobozené společnosti, avšak Bahamy, B.P.O., Nevis.... jsou moc daleko, jak budu kontrolovat bankovní účet ? Chtěl bych něco bližšího, třeba Kypr, Maďarsko....

Odpověď: Firemní bankovní účet nemusíte mít otevřený zrovna na Bahamách (v Karibiku). Můžete si jej otevřít jednoduše kdekoliv. Pro založení společnosti ani pro její chod není nezbytně nutné létat osobně na Bahamy. Na Kypru jsou daňově zvýhodněné společnosti povinny platit daň z příjmů ve výši 10 %, z čehož vyplývá povinnost vést účetnictví společnosti a podávat daňové přiznání, což dále zvyšuje náklady o účetní, auditory, překladatele atd. Pokud si budete přát, jsme schopni zajistit Váš firemní účet v Evropě a IBC např. na Bahamách, Panamě, Belize nebo Britských Panenských ostrovech. Nebo jakkoliv jinak dle Vašich potřeb.

Otázka klienta: Jaké doklady požadují zahraniční banky při otevření bankovního účtu?

Odpověď: Banky většinou vyžadují Vaši osobní přítomnost, cestovní pas, k nahlédnutí originál výpisu z obchodního rejstříku, ověření výpisu ministerstvem zahraničních věcí, zakládací listiny a stanovy. Banky dále požadují ověřené kopie uvedených dokumentů a v některých zemích navíc překlad z jazyka anglického do jazyka země, kde sídlí pobočka příslušné banky. Největší a nejbezpečnější banky vyžadují bankovní referenci na Vaši osobu a tzv. "Prospekt " Vaší IBC, tzn., kdo jste, čím se zabýváte, složení akcionářů, finanční analýza Vašeho byznysu...(Velmi rozdílný je přístup bank zejména v požadavcích na minimální výši počátečního vkladu ( zpravidla min. vklad od 1000 USD výše).

Otázka klienta: Chtěl bych pro mou IBC otevřít firemní bankovní účet v zahraničí, avšak někde blízko, např.: ve Vídni nebo v Bratislavě. Jak to hodnotíte ?

Odpověď: Ano, je to možné řešení. Dovolujeme si však upozornit na to, že některé významné banky mají příliš vysoké požadavky na otevření bankovního účtu. Citibank Bratislava kupř. požaduje roční obrat na účtu ve výši 10 mil. USD, UBS požaduje počáteční vklad ve výši 200.000 USD atp. Co banka, to různé požadavky, výhody, či nevýhody. Pokud zvolíte banky na Slovensku, nebo v Polsku, výborným řešením jsou pouze pobočky významných zahraničních a důvěryhodných bank. Ovládání účtu z Vašeho PC je u těchto bank samozřejmostí, stejně tak jako vydávání firemních mezinárodních platebních karet).

Otázka klienta: Jaké povinnosti má IBC?

Odpověď: IBC má povinnost být ve správě tzv. Registrovaného Agenta. Správou se podle zákona rozumí uchovávání zakládacích listin IBC u některé advokátní kanceláře. Registrovanými Agenty mohou být výlučně právnické kanceláře s dlouholetou praxí, které ze zákona ručí za chování Vaší anonymity. Dále má IBC povinnost každým rokem uhradit vládní poplatek a poplatek za povinnou správu (viz. níže). K dalším povinnostem patří udržování záznamů o provedených obchodech - stačí kopie smluv, tyto mohou být uloženy kdekoliv na světě. Právní náležitosti jako např. změny ředitelů, akcionářů nebo stanov je nutné vždy oznámit Registrovanému Agentovi.

Otázka klienta: Existují nějaká zákonná omezení v legislativě v souvislosti s podnikáním IBC ( společností v režimu úplného daňového osvobození ) ? Mohu jménem IBC obchodovat s americkými akciemi nebo opčními právy?

Odpověď: Určitá zákonná omezení pro činnost IBC existují. Není přípustné např. obchodovat s místními občany a vlastnit v dané jurisdikci nemovitosti, je však možné kupř. najmout si sekretářky nebo pronajmout si kanceláře. S jinými IBC registrovanými v téže jurisdikci lze obchodovat bez omezení. Je samozřejmě nezbytné dodržovat všeobecně platné zákony týkající se např.: narkotik, zbraní, výbušnin, radioaktivních materiálů atp. Obchodní jméno IBC nesmí obsahovat slova jako "královský" ( royal ), "imperiální" ( imperial ), "banka" ( bank ), "pojišťovna" ( insurance ), obchodní komora" ( Chamber Of Commerce ) atd. Obchodní jméno IBC musí zřetelně dávat najevo, že jde o právnickou osobu ( společnost ) a nikoliv o fyzickou osobu. Musí proto obsahovat slovo jako např.: Corp. ( Corporation ), A.G., S.A. ( Societe Anonyme, Sociedad Anonima ), Ltd. atp. IBC může obchodovat s akciemi a žádná zvláštní povolení nejsou potřeba. Obchodovat s americkými cennými papíry a opcemi může IBC prostřednictvím brokerských firem, u kterých je možné zadávat obchodní příkazy a sledovat kursy po Internetu.

Otázka klienta: Mohu jménem své IBC zakoupit zboží např. v Německu a s obvyklou obchodní marží toto zboží prodat v Kazachstánu nebo v Maďarsku ?

Odpověď: Ano, jde opět o obchodní činnost jako stvořenou pro IBC.

Otázka klienta: Vlastním nakladatelství a zajímá mne, jestli si moje české nakladatelství může zadávat překlady textů u IBC mého kolegy ?

Odpověď: Zadávání provedení překladů do zahraničí je naprosto legální záležitost. Pokud si IBC bude účtovat sazbu obvyklou v anglosaském světě tj. kolem 55 USD/hod, nehrozí Vám žádné útoky místních úřadů založené na pravomocích dotazovat se Vás v případech, kdy se cena odlišuje od ceny obvyklé na trhu. Bahamská (Nevis, B.P.O.....) IBC si samotné vyhotovení překladů může zadat třeba v Indii - to je však již předmětem obchodního tajemství každé IBC.

Otázka klienta: Chci splnit oznamovací povinnost vůči ČNB, chci striktně dodržovat české i bahamské zákony. Jak přesto všechno mohu docílit totálního utajení ? Mám tím na mysli takové utajení, kdy české úřady nebudou vědět, že daná IBC má se mnou něco společného i když tato IBC bude obchodovat s českými subjekty.

Odpověď: I takto náročnému požadavku lze vyhovět. Přejete-li si plně respektovat zákony a přesto si chránit své soukromí, můžete zvolit následující řešení. Běžným způsobem si jakožto česká fyzická osoba založíte IBC "A" a splníte oznamovací povinnost vůči ČNB. Poté, co obdržíte veškeré dokumenty IBC "A", můžete jménem IBC "A" objednat založení IBC "B", tzn. že IBC "A" bude zakladatelem další firmy IBC "B". V případě IBC "B" není zakladatelem česká osoba a proto se na tento případ nevztahuje oznamovací povinnost. V IBC "A" můžete klidně být jediným ředitelem, tj. mít podpisová práva na firemním bankovním účtu a současně mít veškerou rozhodovací moc. V IBC "B" budete mít jako jediný podpisová práva na firemním bankovním účtu a obchodní smlouvy může podepisovat jiná osoba, kterou jmenujete ředitelem nebo obchodním ředitelem pro Evropu. Postupné založení dvou IBC v sobě obsahuje další a mnohem významnější výhody, které jsou však předmětem odborné konzultace.

Otázka klienta: Komu a jak budu platit roční poplatky za povinnou správu v následujících létech?

Odpověď: Poplatky za povinnou roční správu v následujících létech budete platit přímo zahraničnímu agentovi na základě jím vystavených faktur. Úhrady poplatků za roční správu probíhají běžnými bezhotovostními bankovními převody a můžete je zaplatit z bankovního účtu IBC.

Otázka klienta: Kdy a jak může IBC emitovat ( vydávat ) své vlastní akcie ?

Odpověď: Akcionáři upíšou patřičný počet akcií, který jste uvedli v objednacím formuláři a následně zaplatí na bankovní účet Vaší nové IBC odpovídající část základního jmění IBC. Splacené základní jmění - vklad se tímto stává majetkem Vaší IBC. Znovu upomínáme: nezapomeňte na ohlašovací povinnost vůči ČNB ( viz. níže ). Poté si u jakékoliv tiskárny objednáte tisk akcií nebo si je natisknete na kopírce či PC tiskárně a vydáte akcionářům.

Otázka klienta: Jaký je přesný chronologický postup, pokud mám zájem objednat si u Vás založení mezinárodní daňově zvýhodněné společnosti ( IBC ) se sídlem na Bahamách, nebo B.P.O., Nevisu, Mauritiu apod. včetně zajištění povinné správy u Registrovaného Agenta?

Odpověď: Pro objednání založení IBC se všemi náležitostmi je nutno učinit následující kroky: Vytisknout (vyplnit on-line a odeslat e-mailem) Objednací formulář pro založení IBC . Vyplnit vytištěný Objednací formulář, přiložit barevné fotokopie cestovních pasů akcionáře/ů - zakladatele/ů IBC. Odeslat vyplněný formulář a fotokopie cestovních pasů na e-mail:  E-mailem obdržíte fakturu na uhrazení celkové ceny (např. 800 USD). Po připsání Vaší platby na účet agenta, započne se s registrací. Poté co letecky obdržíme dokumenty nové IBC, Vás budeme kontaktovat telefonicky i e-mailem, budou Vám následně doručeny veškeré dokumenty Vaší IBC. V den, kdy podáte v bance příkaz na zaplacení vkladu na účet Vaší nové IBC, nezapomeňte na oznamovací povinnost vůči ČNB, tzn. v nejbližší pobočce ČNB požádáte o vydání formuláře "OZP ( ČNB ) 2 - 97" trojmo pro každého akcionáře, vyplníte a doručíte téhož dne nejbližší pobočce ČNB.

 

grey lijne  Poznámky

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty