Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                   bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Finanční off-shore společnost

Rozdíl mezi licencovanou bankou a Finanční společností, je především ve třech důležitých hlediscích.

 1. Hlavním kritériem je pořizovací cena, doba realizace převzetí banky, nebo finanční společnosti. Banka jako taková, se kupuje jako již založený subjekt, s pevně stanovenou organizační strukturou, vlastními nemovitostmi, pracovníky, týmem specialistů pro správu software, bankovních aplikací, technickým zázemím apod.  
  U finanční společnosti odpadá několik výše uvedených parametrů.  Není třeba vlastnit nemovitost, agendu zvládne jedna, nebo několik málo osob a k provozu stačí standardní počítačové zázemí. Kupní cena za zavedenou banku dosahuje obvykle minimálně USD 100,000,000.00 zatímco finanční společnost, která může vykonávat základní bankovní činnosti, je možné získat za řádově statisice USD.

 2. Druhým důležitým parametrem je SWIFT. Banka ho obvykle získává po 15-20 letech své činnosti, na základě doložení svojí historie s výsledky hospodaření. Finanční společnost si SWIFT pronajímá od renomované banky a ceny pronájmu jsou při uvědomění si důležitosti tohoto nástroje zanedbatelné.

 3. Poslední rozdíl je v administraci a dokumentaci, ohledně původu finančních prostředků. Banka je pod stálou kontrolou bankovního dozoru státu v dané zemi a bankovním dohledem plní kontrolní funkci nad činností banky. Každý nadlimitní, nebo nestandardní obchod, musí klient dokládat vyplňováním nejrozmanitějších, zákonem o bankách stanovených dokumentů a formulářů. To vše se završuje ročním bankovním auditem a výroční správou. U finanční společnosti je vše jednodušší, ovšem společnost musí být rovněž auditovaná.

Vlastnosti Finanční společnosti

Finanční společnost, založená v offshorové nebo onshorové  jurisdikci, provozuje veškeré činnosti jako licencovaná banka s výjimkou použití slova „Bank“ a jeho ekvivalentů v názvu společnosti.

Společnost bude disponovat oprávněními k následovným činnostem:

 • Příjímání vkladů a poskytování úvěrů
 • Obchodování s cennými papíry
 • Vydávání finančních garancí
 • Službou řízení finanční hotovosti – Cash management services
 • Platební služby
 • Zřizování a vedení běžných účtů
 • Spořicí účty
 • Termínované vklady
 • Depozitní certifikáty a služby
 • Internetové bankovnictví
 • Vydávání a správa kreditních a platebních karet společnosti MasterCard
 • Marketingové investice
 • Správa aktiv

K výkonu těchto činností a dokonalé funkčnosti přispívá dodávaný a průběžně aktualizovaný software, lokalizován i pro český jazyk, spolu s prostředím pro administraci a správu společnosti.
Finanční společnost bude dodána se zřízeným korespondenčním účtem u korespondenční banky, nezbytným pro finanční činnosti společnosti.

Při pronájmu služby SWIFT od renomovaného bankovního domu, například Commerzbank, je možné připojit k stávajícímu SWIFT Code, dva znaky označující „Finanční Společnost“ (unikátní SWIFT Code).

Struktura finanční společnosti je postavena na obecném základu akciové společnosti, s uvedením akcionářů, orgánů společnosti a ředitelů.
Nejnižší základní jmění společnosti je stanoveno na min. USD 100.000,-
S vyšším základním jměním společnosti narůstají i roční obnovovací poplatky apod.

Vydávání a správa platebních karet od společnosti MC, je podložená vydáním finanční licence a dohodou s korespondenční bankou.
Dohoda s korespondenční bankou řeší i logo, nebo jméno společnosti uvedené na platebních kartách. K vydávání vlastních platebních karet umožňuje společnost MC od počtu 2.000 kusů.

Software, dodávaný od renomované IT společnosti je konfigurován a spárován s korespondenční bankou a její službou SWIFT a současně je plně kompatibilní, funkční a jednoduše ovládatelný aplikacemi pro širokou škálu operací s rozdělením zabezpečených úrovní přístupu pro správce, pracovníky a klienty.

 

Časová procedura založení nové finanční společnosti:

 • 1.  Registrace společnosti ve zvolené jurisdikci

 • 2.  Dohoda s korespondenční bankou, založení účtu u korespondenční banky, pronájem SWIFT Code

 • 3.  Aplikace softwaru a sladění uživatelského rozhraní s korespondenční bankou

 • 4.  Testovací fáze funkčnosti aplikací

 • 5.  Registrace hostingu, webových stránek a aplikace do tohoto rozhraní

 • 6.  Předání funkční finanční společnosti, včetně registrací, licencí a práv.

Doba k dosažení plné funkčnosti společnosti od jejího založení je přibližně čtyři měsíce. Kupní cena bude přesně vyčíslena po zadání finální konfigurace zakládané finanční společnosti kupujícím.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

 

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2013, Všechna práva vyhrazena

 
Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty