Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                   bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Postup při objednání  a zakládání offshore společnosti (Seychelles)

ZALOŽENÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTI

Využívaje našich četných profesionálních kontaktů ze čtyř kontinentů, jsme schopni zajistit založení offshore společnost za velmi přijatelné ceny ve všech hlavních Offshore finančních centrech a v mnoha dalších rozvinutých zemích světa. Naše zaměření na specifickou skupinu (Hlavní Jurisdikce) z OFC není náhodou - strávili jsme posledních 7 let výběrem toho nejlepšího co offshore nástroje nabízí.

Navrhujeme následující postup při zakládání offshore společnosti:

Poznámka:

Jména společnosti musí býti zakončena slovy odrážejícími právní formu společnosti: Ltd, Corp, Inc, SA, LLC, atd. Zakončení může být napsáno v plném znění (napřosti: Limited Liability Company) nebo ve zkratce (např. LLC). V mnoha offshore jurisdikcích jména společnosti nesmí býti urážlivá a identická nebo podobná s některými již zaregistrovanými jmény společností) Jestliže společnost nevlastní speciální licenci místních úřadů, slova jako "Assurance", "Bank", "Building Society", "Chamber of Commerce", "Chartered", "Cooperative", "Imperial", "Insurance", "Municipal", "Royal", "Trust Company", "Trustee Company" jsou nepřípustná v mnoha obchodních rejstřících.
Vámi zvolené jméno společnosti Vám potvrdíme během 72 hodin, zda prošlo skenováním na místním OR
Jakmile obdržíme platbu v závislosti na objednávce, zašleme Vám dokumenty společnosti v případě shelf company, nebo započneme proces zakládání společnosti nové. Ve většině případů trvá proces založení od 14 do 21 dnů v závislosti na jurisdikci a struktuře vaší objednávky

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC (POA)

Ředitel společnosti může vydat generální plnou moc (POA) komukoliv uzná za vhodné - i takové osobě, která není se společnosti v žádném spojení. V případě vydání POA k použití v zahraničí, je možné neregistrovat tuto POA k zachování důvěrnosti.

MÍSTNÍ REGISTRAČNÍ AGENT

Ze zákona musí mít každá offshore společnost místního registračního agenta. Naše poplatky za služby registračního agenta jsou velmi přijatelné. V naší ceně založení společnosti jsou již tyto poplatky zahrnuty a to do konce kalendářního roku.

Všechny roční poplatky musí býti hrazeny každý rok k zajištění zachování dobrého provozního stavu společnosti. Pozdní platby vyvolávají vysokou penalizaci a vedou až k výmazu společnosti z Obchodního rejstříku (OR).

ROČNÍ LICENČNÍ POPLATKY

Každá Belizská, BVI, Seychelská.. společnost musí hradit roční poplatek stanovený zákonem. Zákon vyžaduje od společností hrazení těchto ročních vládních poplatků k zachování jejich právního a daňového postavení. Všechny roční poplatky musí býti hrazeny každý rok k zajištění zachování dobrého provozního stavu společnosti. Pozdní platby vyvolávají vysokou penalizaci a vedou až k výmazu společnosti z Obchodního rejstříku (OR).

Dodatečná penalizace zapříčiněná nehrazením těchto poplatků způsobí, že jakékoliv dokumenty týkající se společnosti nebudou zaznamenány v OR ani v jiných institucích, nebude vydáno žádné osvědčení ani dokument společnosti a že registrační agent nebude nic podnikat, dokud nedojde k uhrazení veškerých dlužných částek včetně vysokého penále.

ZDANĚNÍ

Zdanění offshore společnosti je možné pouze z čistého příjmu společnosti pocházejícího ze zdrojů (operací) z jurisdikce registrace (založení) společnosti. Příjmy společnosti generované ze všech ostatních jurisdikcí nejsou předmětem žádné daně.

Klasický příklad registrace offshore společnosti na Seychellech:

Zadání objednávky pro společnost IBC:

Pokud jste si vybrali Seychelskou (nebo kteroukoliv jinou) IBC můžete si ji jednoduše objednat, použitím našeho formuláře OBJEDNAT. Objednací formulář (Order Form)  je zcela jednoduchý, a v průběhu obsahuje vysvětlivky a komentáře.

Vyplnění a postoupení formuláře je první signál, který nám  umožní zpřístupnit vaše požadavky a rozhodnout se, jak s nimi jednat dále. Pakliže si nepřejete poslat vaší informaci skrz Internet, vyplňte OrderForm a pošlete nám ho faxem, poštou, anebo kurýrem.

Pakliže si vybíráte společnost z již registrovaných společností (shelf společnosti), je třeba vyplnit ten samý formulář. Shelf společnost má zpravidla otevřenou konfiguraci, a ta je pak ukončena, tak, jak si přejete Vy. V závislosti na požadavcích, vaše konfigurace může zabrat čas, než je zpracována. Může to trvat až pět pracovních dnů.

Pro Seychelles CSL (Company Special Licence ): Společnost se speciální licencí je společnost registrovaná na požadavek zákazníka, a vyžaduje větší vstupy od zákazníka. Měli by jste začít tím, že si stáhnete CSL formuláře a dokumentaci z našich stránek, a zjistit , zda můžete poskytnout veškeré dokumenty a informace. Spojte se s námi, pakliže potřebujete další informace, a my Vám pomůžeme formuláře vyplnit.

Naše Zpětná Vazba

Jakmile obdržíme Vaší objednávku, tak ji  zkontrolujeme  a poskytneme Vám zpětnou vazbu. Prosím, poskytněte nám Vaše přesné kontaktní údaje, pokud Vás nebudeme moci kontaktovat, nemůžeme dále pokračovat!

V závislosti na struktuře nové společnosti, mohou vyvstat otázky, jež je třeba vyjasnit. Také Vám potvrdíme, zda je jméno společnosti k dispozici u Obchodního Rejstříku. Jestliže jsou veškeré detaily vyjasněny a Vámi potvrzeny, poskytneme Vám přesnou a detailní proforma fakturu.

Due Diligence a informace o zákazníkovi

Tak, jak to vychází z požadavků zákona a podmínek licence našeho Registračního Agenta, poskytovatele korporátních služeb, musíme správně identifikovat a znát našeho zákazníka a skutečného, či skutečné majitele společnosti.

Tento požadavek je universálně přijatý ve všech daňových rájích, a všechny solidní registrační společnosti světa jsou jimi vázány. Tudíž, nežli začneme spolupracovat s novým zákazníkem, musíme obdržet dva doklady které identifikují a popíší zákazníka, jako na příklad certifikovanou kopii pasu, průkaznost adresy, atd.

Poskytneme Vám informaci o tom, co je přesně zapotřebí a jak připravit tuto aplikaci co nejjednodušeji. Prosím, buďte si jisti, že veškeré informace, jež nám poskytnete, budou ošetřeny s veškerou patřičnou důvěrností. Jsou jenom pro naše interní záznamy, a tam take zůstávají!

Informace o zákazníkovi se nikdy neukazují na veřejných dokladech, či v Obchodním Rejstříku (platí např. pro Seychelles) (pokud si to však zákazník přeje, mohou býti zveřejněny).

Platby

Běžně, místní agent musí obdržet Vaší platbu dopředu, jinak nemůže pokračovat se zakládáním nové offshore společnosti. Platbu lze provést elektronicky, platební instrukce jsou na faktuře.

Registrace společnosti na Obchodním Rejstříku

Jakmile si potvrdíme všechny detaily Vaší objednávky, obdržíme vstupy do due diligence a místní registrační agent obdrží Vaší platbu, připraví Vám Memorandum of Association, the Articles of Association, a jiné povinné doklady k registraci Vaší Seychelské IBC nebo CSL.

Není zapotřebí podepisovat inkorporační dokumentaci k IBC, zakladatelská dokumentace je podepsána za Vás Registrovaným Agentem, tak jak je to požadováno Zákonem o Obchodních Společnostech 1994.

V případě společností se speciální licencí, musíte připravit a podepsat několik dokumentů / formulářů, a poslat nám je.

My pak zaplatíme patřičné poplatky za Základní Jmění a registrační poplatky. Dokumentace je pak poskytnuta Obchodnímu Rejstříku Seychelských společností, nebo Seychelské mezinárodní kanceláři, tak jak je zapotřebí.

Aby jste splnili minimální zákonné požadavky na firemní přítomnost na Seychelles, místní registrační agent Vám poskytne také  sídlo a služby Registračního Agenta.  

Dokumentace

Soubor firemních dokumentů Seychelské IBC nebo CSL má vždy standardní dokumentaci v následujícím složení:

  • Originální výpis z obchodního rejstříku
  • Memorandum of Association
  • Stanovy společnosti
  • Rozhodnutí představenstva zahrnující ustanovení exekutivy, a rozdělení akcií

Pakliže jsme byli požádání zajistit služby nominálního ředitele nebo akcionáře, další dokumentace může obsahovat formuláře k převodu akcií, plnou moc, další rozhodnutí představenstva, a jinou dokumentaci.

Certifikace, Ověřování dokumentů, Apostille, Superlegalizace

Ve většině případů, dokumentace na Vaší novou offshore společnost bude potřebovat certifikaci. Dokumentace vydaná v jedné zemi bude zpravidla přijatelná pouze v dané zemi. Dokument lze certifikovat notářsky anebo vládním úřadem, například Obchodním Rejstříkem, ale toto je čistě jenom lokální certifikace.

Pro to, aby byl dokument přijatelný i v zahraničí, je většina zemí součástí mezinárodního systému certifikací veřejných  dokumentů, tak zvané Apostillizace, nebo legalizace, z Haagské Konvence 1961.

Tímto postupem podpisy a legality osoby jež provedla původní místní certifikaci, (řekněme notář či právník na Seychelles) jsou pak potvrzeni vládním úředníkem, a jeho razítkem. Toto razítko je známo jako Apostille. Normálně je poskytnuto patřičnou vládní složkou, často ministerstvem zahraničí anebo nejvyšším soudem.

Po této certifikaci druhého stupně, je takovýto dokument všeobecně přijatelný jako legální ve všech zemích Haagské Konvence. A to je tedy většina zemí světa. Kompletní seznam všech zemí Haagské Konvence, klikněte zde.

Pakliže Vaše země na seznamu není, musí být vaše dokumenty legalizovány na patřičném zastupitelském úřadě (ambasádě). Toto je dlouhý, složitý a nákladný proces, který se daří zpravidla dokončit.

Proč potřebujete tuto certifikaci  Apostillem?

Jestliže si zamýšlíte otevřít bankovní účet v cizí bance, nebo akciový účet, nakoupit nemovitosti jménem Vaší společnosti, registrovat pobočku nebo joint venture Vaší nové offshorové společnosti, či vstoupit do podobné transakce, kde musíte poskytovat Vaše dokumenty třetí straně mimo Seychelles – budou požadovány řádně certifikované doklady Apostillem.

Z těchto důvodů, ale jenom pokud je to potvrzeno ve Vaší objednávce, Vám normálně zařídíme Apostilovanou certifikaci, a to na jeden kompletní soubor kopií primárních zakládacích dokumentů.

Další soubory mohou být certifikovány, tak, jak je to zapotřebí. Pro jistotu, separátní legalizace inkorporačního certifikátu je k dispozici, tak, jako pro jakékoliv dokumenty.

Jakékoliv požadavky vzhledem k formátu, obsahu a certifikátu firemní dokumentace mohou být provedeny kdy je potřebujete na Váš požadavek, tak, aby Vaše Seychelská společnost byla připravena přesně tak, jak jí potřebujete mít.

Načasování -  časová osa

Od okamžiku obdržení objednávky a uhrazení agentské faktury, registrace Seychelské společnosti trvá dva až tři pracovní dny. Přídavné certifikace, (notář, Apostille) mohou zabrat další dva až čtyři pracovní dny, přesné načasování je závislé od momentální pracovní zátěže relevantního registračního úředníka, a je to něco, co my neovlivníme.

Celkový proces Seychelské  CSL může zabrat několik týdnů, i déle a primárně záleží na rychlosti se kterou zákazník postoupí dokumentaci potřebnou k licenčnímu procesu.  

Doručování firemních dokumentů

Dokumentace vaší offshorové společnosti Vám bude zaslána letecky nebo doručovatelskou službou, dle Vašeho zadání. My používáme FedEx služby, jiné společnosti  (DHL nebo UPS) lze použít, dle Vašeho přání. Doručení může trvat dva až pět dnů, dle destinace.  

Přestože letecká pošta je o poznání lacinější, my ji nedoporučujeme. Není moc spolehlivá, a my Vám nemůžeme poskytnout dodací lhůty, nebo záruky o doručení. Nehledě k tomu, že poštovní dodávky si nemůžete kontrolovat na internetu.

Roční obnovovací poplatky

Všechny společnosti na Seychelles platí roční obnovovací poplatky (IBC platí tyto poplatky v zastoupení daní) Seychelské vládě. K tomu, roční servisní poplatky jsou placeny také za služby registračního agenta, a za opční management společnosti, administrativní služby. (Tak, jak jsou požadovány).

Roční profesionální poplatky registračního agenta jsou také účtovány ročně, a jejich splatnost je výročí založení společnosti. Z praktického hlediska jsou zpravidla na jedné faktuře. Obnovovací fakturu na roční poplatky obdržíte zhruba dva měsíce před dalším výročím Vaší společnosti.  Roční poplatky jsou identifikovány v našem ceníku.

Seychelská vláda přijímá roční poplatky od Registračního Agenta dané společnosti. Tudíž, bohužel, zákazníci nemohou platit vládní poplatky přímo vládě.

DŮLEŽITÉ! Roční poplatky musí být placeny včas. Nezaplacení ročních poplatků zapříčiní ztrátu Good Standing  společnosti, a společnost pak musí zaplatit několik pozdních poplatků, včetně právních dopadů, a případně může být vyškrtnuta z Obchodního Rejstříku, pro neplacení poplatků.

Společnost, jež je vyškrtnuta, je i nadále zodpovědná za nezaplacené závazky. Včetně veškerých závazků a dluhů. Takováto společnost nemůže obchodovat, či vstupovat do nových obchodních svazků, její ředitelé, akcionáři a exekutiva mají ze zákona zakázáno jednat se společností nebo majetkem společnosti. Vyškrtnutí společnosti znamená přesně to, že její majetek a peníze jsou legálně zablokovány, až do doby, kdy je společnost obnovena, nebo legálně rozpuštěna.

Za určitých podmínek, majitelé společnosti, vlastníci, mohou být osobně zodpovědní za dluhy a závazky vyškrtnuté společnosti. Pozdní platby ročních poplatků lze uskutečnit, ale jenom s poplatky za pozdní platby,  a to v závislosti na počtu dnů po splatnosti.

Penále 10% je za pozdní platbu, hned za dnem splatnosti a  penále 50 % je splatné po 90-ti dnech po splatnosti. Je možné také obnovit společnost i po vyškrtnutí z Obchodního Rejstříku, ale podstatné poplatky je třeba zaplatit po dnu vyškrtnutí. Obnovení společnosti je také zatíženo profesionálním poplatkem, jež může být větší, nežli vládní poplatky.

grey lijne  Poznámky

Naše poplatky za zajištění založení společnosti zahrnují Minimální vládní poplatek, poplatek v roce založení společnosti pro Registračního agenta, poplatek za registrované sídlo, Výpis z OR, Stanovy společnosti, Zápis o jmenovaní prvého ředitele a akcie společnosti, kde jsou možné.
V případě požadavků extra dokumentů, nebo autorizace, anebo extra služeb jako nominálních ředitelů, členů, Plné moci -POA, zajištění založení bankovního nebo brokerského účtu, virtuální kanceláře, nebo vydání platebních karet, jsou aplikovány dodatečné poplatky. Více detailů v našem Ceníku.

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2015, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty