Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                   bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Kypr - offshore společnosti v EU daňovém ráji

Ostrov Kypr leží v severovýchodní části Středozemního moře. Ekonomika Kypru se v současné době vyznačuje relativní stabilitou a slušným ekonomickým růstem. Právní systém vychází z anglického zvykového práva a většina zákonů je úředně přeložena do angličtiny. Země je rozdělena na část řeckou a tureckou (řecké obyvatelstvo představuje asi 80 % obyvatelstva). Pro investiční příležitosti uvažujme pouze jihozápadní (řeckou) část Kypru, která je hospodářsky vyspělejší a má mezinárodně uznávanou vládu Jsou zde 3 mezinárodní letiště, pravidelné lodní dopravní spojení a telekomunikační, poštovní i kurýrní služby na vysoké úrovni.

Všeobecné informace

 • HNP/obyv. USD 23 000 (mimo tureckou část)
 • úřední jazyk řečtina, turečtina, v obchodním a vládním sektoru používána angličtina
 • měnová jednotka kyperská libra (CYP 0,46 = USD 1)
 • základní zákon o společnostech Companies Law, Chapter 113
 • hlavní odvětví cestovní ruch, finanční služby, průmysl
 • typ společnosti vhodný pro mezinárodní transakce nerezidentní offshore společnosti
 • zdanění zahraničních příjmů takové spol. 12,5%
 • počet spol. zaregistrovaných v roce 1996  4 400

Právní forma daňově zvýhodněné společnosti

Na Kypru zajišťujeme zakládání společnosti, které se nazývají Offshore a zakládají se podle zákona The Companies Law, Cap. 113.

Procedura založení

Společnost předloží registru prostřednictvím licencovaného správce společnosti nebo místního advokáta s licencí na Kypru stanovy a společenskou smlouvu, včetně identifikace sídla na Kypru a místního registračního agenta. Společnost musí rovněž předložit seznam ředitelů a akcionářů, přičemž úřady na Kypru požadují bankovní reference. Údaje o ředitelích, akcionářích a benefitorech spravuje obchodní rejstřík a jsou veřejnosti přístupné. Pokud nic nebrání registraci společnosti, je společnost založena do 2 až 4 dnů.

Ředitelé a akcionáři

Kyperská Offshore společnost musí mít nejméně jednoho ředitele, kterým musí být fyzická nebo právnická osoba. Právnická osoba jako ředitel je akceptována. Společnost může mít jediného akcionáře, jímž může být právnická nebo fyzická osoba. Akcie na doručitele nejsou povoleny.

Základní jmění a daně

Obecně uhrazením zakládacích poplatků společnosti je splaceno minimální základní jmění a většinou není zapotřebí hradit žádné další poplatky. Kyperská Offshore společnost podléhá dani ve výši 12,5 %.

Účetnictví a audit

Kyperské společnosti musí vést účetnictví a předkládat auditované výroční finanční uzávěrky. S účetnictvím Vám ochotně pomohou naši licencovaní účetní na Kypru. Audit musí být každoročně předložen Kyperskému daňovému úřadu a Kyperské centrální bance.

Anonymita a diskrétnost

Údaje o ředitelích, akcionářích a registrovaném sídle jsou veřejnosti přístupné pro kohokoliv, kdo o to požádá obchodní rejstřík. Pokud je požadovaná anonymita, můžeme poskytnout naše profesionální firemní správce za roční paušální částku, kteří budou provádět správu společnosti podle instrukcí klienta.

Podmínky pro společnosti typu offshore

 • minimální počet jednatelů 1
 • povoleni jednatelé - nerezidenti ano
 • povoleni jednatelé - právnické osoby ano
 • minimální počet akcionářů 1
 • povoleny akcie na doručitele ne
 • povoleny akcie na jméno ano
 • standardní akciový kapitál CYP 1 000
 • minimální splacený kapitál CYP 1 000
 • požadováno registrované sídlo ano
 • požadován tajemník společnosti ano
 • požadováno daňové přiznání ano
 • předkládání účetních výkazů ano
 • předkládání výroční zprávy ano
 • povinný audit ano
 • požadována místní valná hromada ne
 • minimální roční paušální poplatek státu 0
 • časová náročnost založení do 1 měsíce (i s povolením centr. banky)
 • veřejný rejstřík jednatelů ano
 • veřejný rejstřík akcionářů ano

Výhody

 1. Jako jedna z mála offshore zemí disponuje Kypr širokou sítí smluv o zamezení dvojího zdanění (má smlouvu např. s ČR, Německem, Francií, Dánskem, Itálií, Velkou Británií, USA, Ruskem, Rakouskem, Kanadou, Maďarskem, Slovenskem, Polskem, Bulharskem, Norskem, Švédskem). Síť těchto smluv se neustále rozšiřuje a jejích výhod mohou využívat i kyperské offshore společnosti.
 2. Zdanění společností registrovaných na Kypru, jejichž akcie vlastní cizinci, platí pouze desetinu normálního zdanění právnických osob tj. 12,5 % z čistého zisku. Stejná sazba platí pro příjmy pocházející ze zdrojů mimo Kypr.
 3. Při dědictví akcií offshore společnost není aplikována dědická daň.
 4. Platy zahraničních zaměstnanců offshore subjektů na Kypru podléhají pouze poloviční sazbě daně z příjmu (tj. 0 - 20%).
 5. Neexistuje žádná devizová kontrola týkající se offshore společností.
 6. Kromě výše uvedených výhod najdou zahraniční investoři na Kypru i vysokou míru diskrétnosti, která se váže k registraci i činnosti offshore společností. Veškerá legislativa, která se vztahuje k obchodní činnosti na Kypru, v sobě zahrnuje prvek ochrany a neprozrazení údajů, které se váží k investorům. Skuteční vlastníci tak mohou zůstat v anonymitě.
 7. Fungování offshore společností není na Kypru upraveno zvláštní legislativou, a tak nemůže vzniknout podezření, že offshore společnost funguje za méně přísných a méně profesionálních podmínek.
 8. Nerezidentní společnost nepodléhá devizovým omezením na Kypru, a tak může volně disponovat devizami jak v kyperských, tak i zahraničních bankách.

Omezení a podmínky podnikatelské činnosti

 • Veškeré finanční náklady offshore společnosti musí být hrazeny z vnějších zdrojů, a nikoli prostřednictvím nějakého příjmu plynoucího z Kypru.
 • Společnost musí být výlučně vlastněna (přímo či nepřímo) zahraničním subjektem a veškeré její obchodní transakce a podnikatelské aktivity probíhají pouze mimo kyperské území.
 • Společnost dále nesmí získávat žádné finance z kyperských zdrojů a veškeré její místní náklady se kryjí jen ze zahraničních zdrojů.
 • Společnost musí každoročně odevzdávat účetní výkazy auditované místním auditorem a spolu s výkazy o akcionářích a statutárních orgánech je předkládat kyperské centrální bance.
 • Společnost musí mít stálou adresu na Kypru a tajemníka - kyperského rezidenta.

Obchodní rejstřík

Ještě před založením potřebuje offshore společnost získat povolení od kyperské centrální banky. K vydání tohoto povolení jsou třeba především reference o vlastnících vydané bankou v místě jejich trvalého pobytu, dále splacený kapitál minimálně CYP 1 000 a vlastnictví veškerých akcií nerezidenty. Veškeré dokumenty používané ve styku s obchodním rejstříkem musí být v řečtině.

Z rejstříku lze získat výpisy obsahující jména akcionářů, jednatelů, tajemníka, adresu registrovaného sídla společnosti, výši akciového kapitálu, zakladatelskou smlouvu a stanovy, informace o hypotékách, zatíženích a v některých případech účetní výkazy.

Časová náročnost založení společnosti, vlastní jméno společnosti

Založení společnosti na Kypru trvá nejméně 1 měsíc. V případě zakládání společnosti s Vaším preferovaným jménem se doba může prodloužit o dalších cca 14 dní pro zjištění, zda je navrhované jméno akceptovatelné a pro rezervaci tohoto jména. Poplatek za zjištění akceptovatelnosti a následné rezervace Vámi preferovaného jména společnosti činí 100 EUR

Obchodování na mezinárodních trzích prostřednictvím kyperských společností  více informací...

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty