Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                   bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Management offshore společnosti

Řízení společnosti (ředitelství, představentvo a denní běžné obchodní případy) Vaší nové Seychelské (nebo kterékoliv jiné) offshore společnosti IBC může býti provedeno kombinací několika způsobů, ale především dvěma způsoby:

  1. Společnost je řízena majitelem. Vy, jako konečný vlastník společnosti (beneficial owner) můžete býti jmenovaný jako ředitel vaší offshore společnosti. Ačkoliv toto jmenování ředitelem NENÍ přímo registrováno na veřejně přístupném Obchodním Rejstříku, tato informace a relevantní rezoluce musí býti v držení u Registračního Agenta v jeho kanceláři.
    Samozřejmě, podrobnosti o firemním řediteli, budou také obsaženy v některých důležitých firemních dokumentech.
  2. Společnost je řízena pomocí jmenovaného (nominálního ) ředitele. V tomto případě je řízení společnosti delegováno na profesionální třetí stranu. Tato pozici je všeobecně známá jako "nominální ředitel" ("Nominee Director") ačkoliv termín sám zní trochu zastarale.

Nominální služby (ředitel a/nebo akcionář) jsou zpravidla poskytovány Registračním Agentem, který je přiměřeně licencován, schválen a kontrolován Regulátorem Offshore finančních služeb (the Seychelles International Business Authority) k tomu, aby mohl řádně poskytovat takovéto služby

Vlastník společnosti může také jmenovat kohokoliv jiného za ředitele společnosti. Může to být osoba, ke které má majitel offshore společnosti důvěru. 

Body ke zvážení

Jestliže je majitel společnosti  zároveň ředitelem, má to své dvě výhody: 

  1. roční udržovací poplatky jsou minimální
    a
  2. struktura společnosti zůstává jednoduchá a přímá.

Bohužel, je zde také několik nevýhod: 

  • Majitel, který je zároveň ředitelem ve své offshore společnosti může narazit na daňové důsledky v zemi, kde je aktuálně residentem. A to proto, že v mnoha zemích s vysokou daňovou zátěží, zahraniční (offshore) společnosti mohou mít povinnost přihlásit se k místnímu zdanění, jestliže jsou "řízeny a kontrolovány" z této země a nezáleží na tom, že zahraniční (offshore) společnost je přitom registrována v zahraničí. Místem managementu společnosti a kontroly pro daňové účely je obvykle určeno místo, kde sídlí (bydlí) ředitel/é společnosti.
  • Vlastník offshore společnosti může být často velmi neochotný ukázat světu jeho opravdovou pozici ve společnosti. Může  pro to být několik důvodů, jako otázky osobního zdanění, ochrany majetku proti vedením různých sporů, vedení obchodů mezi offshore společnosti a místní domácí společnosti vlastníka či vlády, nebo všechny najednou, jednoduše přání zůstat v utajení.

Jestliže jsou tyto okolnosti a připomínky pro Vás zajímavé, měl by být Management společnosti (Nominee) ke zvážení. Velice často  může offshore společnost zůstat legálně osvobozena od všech daní pouze tehdy, jeli správně kontrolována a řízena vnějšími firemními manažery.

Najatý Manažer (Nominee) efektivně chrání vlastníka společnosti před jakýmikoliv veřejně zřejmými vztahy (řízení a kontrola) k offshore společnosti. 

Představenstvo společnosti - ředitelství

V zásadě nejdůležitější zřejmou funkcí nominálního manažera prováděného profesionálně třetí stranou je ochránit aktuálního vlastníka offshore společnosti před jakýmikoliv zřejmými vztahy k offshore společnosti. Toho může být dosaženo několika způsoby, v závislosti na přání a poměrech vlastníka společnosti.

V nejvíce používaném základním případě,

A) jmenovaný ředitel nevstupuje aktivně do jakýchkoliv záležitostí společnosti - ředitel čeká na aktivní podněty vlastníka a sám nic nepodniká. Takto je přesně míněn význam slovního spojení "nominee" ředitel.

V tomto případě, majitel společnosti aktivně a osobně provádí běžné denní obchodování své společnosti.

K tomu, aby tak mohl činit, může být jmenován jako "reprezentant" nebo "agent" své vlastní společnosti a to speciálním Rozhodnutím nebo Plnou mocí.

Tímto způsobem, klient sám podepisuje všechnu obchodní korespondenci, smlouvy, faktury a může ovládat firemní bankovní účet se svým podpisem tak, jakoby by byl ředitelem.

Angažovanost nominálního ředitele je v takovém případě pouze formální a proto se za jeho služby účtuje relativně malý a fixní roční poplatek.

V některých obchodních případech může být tato konstrukce nominálního ředitele akceptovatelná, nemajíce ohled na skutečnost, že aktivní management klientem významně snižuje jeho stupeň utajení.

Avšak toto řešení může také vést k otázkám ohledně managementu a kontroly společnosti neprováděným ředitelem, nýbrž však reprezentantem nebo agentem (to jest vlastníkem) s následnými nepříznivými osobnímí daňovými důsledky v budoucnu.

Právě proto mnohem důkladnější zapojení nominálního ředitele je vyžadováno.

B) V tomto případě, manažer společnosti provádí denní obchodování společnosti. Konkrétně nominální ředitel bude vystavovat a podepisovat faktury, podepisovat smlouvy a ostatní obchodní dokumenty tehdy, kdy to bude potřeba ze strany vlastníka.

V tomto stupni, nominální ředitel navíc kontroluje bankovní účet. Samozřejmě, že nominální ředitel postupuje výhradně v souladu s přáními vlastník/y společnosti, až tak dalece, jak jsou legitimní a jasně pochopitelné.

Tento vztah mezi ředitelem a vlastníkem bude potvrzen smlovou - "Company management agreement" a striktně určen systémem podáváním reportu a komunikace.

Plný management společnosti pozitivně řeší otázky lokace managementu a kontroly  společnosti. Je to jediný opravdový a efektivní způsob ochrany ultimátního vlastníka společnosti před jakýmikoliv vztahy ke společnosti. Samozřejmě je to také finančně nejnáročnější, protože to zahrnuje poplatky v závislosti na čase věnovaném výkonu této funkce.

Náši místní agenti jsou licencováni k poskytování manažerských služeb.

Držení akcií

Podobně jako s firemním ředitelem, přímé vlastnictví akcií společnosti může nepříznivě ovlivnit očekávaný stupeň utajení majitele.

K ochraně přímého spojení ke společnosti, může majitel společnosti zapojit služby nominálních akcionářů.

V zakládacích dokumentech společnosti bude vždy uveden alespoň jeden firemní nominální upisovatel (počáteční akcionář držíce minimum akcií). Tato služba je poskytována Registračním Agentem v průběhu založení společnosti.

Následně, akcie společnosti mohou býti vydány a převedeny na jakoukoliv fyzickou osobu v závislosti na konfiguraci objednávky.

Nebo akcie společnosti mohou být registrovány na počátečního upisovatele (Registračního Agenta), který tímto způsobem bude vykonávat funkci nominálního akcionáře.

Vztah mezi vlastníkem a nominálním akcionářem je potvrzen odpovídajícím prohlášením nebo před konfigurovanou smlouvou o převodu akcií ze strany nominálních akcionářů směrem k aktuálním klientům. S touto dokumentací, může  skutečný vlastník kdykoliv být schopen potvrdit jeho vlastnictví společnosti.

Seychelský zákon o společnostech umožňuje konfigurovat společnost s akciemi na doručitele (bearer shares).

Zatímco ve své podstatě, akcie na doručitele obvykle reprezentují ultimátní způsob ochrany anonymity vlastníků offshore společnosti, tato metoda má také své nevýhody. Například společnosti s akciemi na doručitele jsou velmi často odmítány bankami při zřizování nových firemních bankovních účtů. 

Naši místní Registrační Agenti jsou licencování k prováděnní služeb nominálních akcionářů. Tato služba může být objednána jednoduše již v průběhu objednávky offshore společnosti.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty