Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Mauritius - Globální Obchodní Společnost (GBC1)

Mauritius GBC1 (Global Business Comapny Category 1) jsou společnosti založené dle Zákonu o Společnostech z roku 2001 a pod licencí od Komise Finančních Služeb Mauritia.  Společnosti GBC1 jsou residenty Mauritia pro daňové důvody a mají tak přístup k rozsáhlým zákonům o zamezení dvojího zdanění.  Jsou držitely Residenčního daňového certifikátu od daňového úřadu Mauritia.

K tomu, aby se kvalifikovaly na licencování  GBC1 od Komise Finančních Služeb Mauritia musí splnit následující podmínky:

 • musí mít minimálně 2 residenty Mauritius jako ředitele; (lze objednat nominee directors service)
 • musí mít a udržovat hlavní bankovní účet na Mauritiu; (zajištujeme)
 • musí udržovat a zpravovat, soustavně účetní záznamy v registrované kanceláři  na Mauritiu;
 • připraví a předpokládá připravit zákonné finanční výkazy a zabezpečí nebo je připraví k auditům na Mauritiu;
 • zabezpečí veškerá jednání představenstva včetně 2 ředitelů z Mauritia. Ačkoliv jsou společnosti vázány daňovými zákony Mauritia, mají kreditní daňové výhody a nízké daňové sazby (viz. níže). 

GBC1 jsou zpravidla používány zahraničními obchodními společnostmi k formaci investičních struktur a k projektům s partnery v rámci podepsaných dohod o zamezení dvojího zdanění mezi Mauritiem a India, China, Italy, Luxemburg, Thailand, Rwanda, South Africa, atd. 

Povolené globální předměty podnikání zahrnují:

 • Financování a leasing letadel
 • Správa  řízení aktiv - Asset Management
 • Konzultační služby
 • Zaměstnanecké služby
 • Finanční služby
 • Fund Management
 • Informační a komunikační technologie
 • Pojištění
 • Licenční a Franchízové služby
 • Logistika a marketink
 • Důchodové fondy
 • Lodní doprava a management
 • Obchodování

Finanční výhody

 • Zdanění zahraničních příjmů na Mauritiu: 3% z  čistého zisku
 • Daň z kapitálových zisků nebo zadržovací daň na Mauritiu: ne  
 • Minimální roční poplatek za Vládní Licenci na Mauritiu je (v souhrnu): US$ 1700
 • Roční registrační poplatek GBC1 je: USD200

DALŠÍ ZVÝHODNĚNÍ  REZIDENTNÍ SPOLEČNOSTI GBC1

 • Není daň na kapitálové zisky
 • Honoráře, úroky a poplatky za služby zahraničním spojencům jsou odečitatelné jako náklady, za předpokladu, že jsou v mezích a vážou se ke skutečným nákladům
 • Úrokové platby na bankovní deposita jsou osvobozeny od daní
 • Dividendy vyplácené GBC1 jsou osvobozeny od daní
 • Honoráře vyplácené cizincům jsou daňově osvobozené
 • Není kolkovací povinnost, registrační povinnost, či poplatky
 • Nejsou koncesionářské poplatky na kancelářské zařízení, a automobily

Ředitelé

 • Nejméně: 2 ředitelé k tomu aby se mohlo využívat daňové legislativy Mauritia
 • Korporátní (firemní) ředitelé: Ne
 • Požadavek místního ředitele: ano, 2 požadováni pro možnost využití danňových výhod
 • Zveřejňování záznamů o ředitelích: ne
 • Místo konáni valné hromady: Na Mauritiu k tomu, aby se daly využívat daňové výhody

Akcionáři (členové)

 • Nejméně: 1 akcionář
 • Korporátní vlastnictví: ano
 • Požadavek na místní vlastnictví: ne
 • Místo konáni valné hromady: Mauritius – v zastoupení (na zaklade plne moci) je povoleno
 • Veřejný přístup k záznamům o vlastnících: ne

Bezprostřední vlastníci -majitelé (zákazníci)

 • Veřejný přístup k záznamům o bezprostředných majitelích: ne
 • Akcie lze držet jako nominální akcionář ve prospěch bezprostředního vlastníka: ano

Jednatel společnosti

 • Jmenovaný resident Mauritia (kvalifikovaný) Jednatel společnosti: ano

Základní jmění

 • Standardní měny: USD, GBP nebo EURO
 • Povolené měny: jakékoliv krom Mauritiuské Rupie
 • Registrované akcie (Akcie na držitele nejsou povoleny) 

Účty a podání

 • Požadavek na roční podání účtů: ano, během 6 měsíců od konce finančního roku
 • Požadavek na Audit: ano
 • Přístup veřejnosti k účtům: ne
 • Požadavek na výroční zprávu společnosti: ne  
 • Požadavek na podání daňového přiznání: ano

Další

 • Migrace/redomilizace společnosti na/z Mauritius: ano
 • Přístup k zákonům o zamezení dvojího zdanění: ano - Mauritius má velice rozsáhlý přístup k ochraně dvojího zdanění ve více než 30 zemích;
 • Požadavek: registrovaná kancelář a licencovaný jednatel / registrovaný korporátní agent na Mauritiu
 • Obchodní omezení: pakliže je společnost legálně licencována na Mauritiu, GBC1 může podnikat v bankovnictví, pojišťovnictví, pojistném zajištění, administraci fondů., atd.
 • GBC1 má ty samé schopnosti jako osoba, včetně práva soudit anebo být souzena.
 • Je to samostatný právní subjekt s omezenou zodpovědností a má neomezenou existenci.
 • Omezení na název: je zakázáno (nebo vyžaduje specifickou licenci) k tomu, aby GBC 1 obsahovala slova, jako jsou “Banka”, “Trust”, “Stavební společnost”, “Pojištění” nebo která vyjadřují spojení s vládou. Je zakázáno používat jméno, které již existuje.
 • Jazyk jména  GBC1: běžně v angličtině nebo francouzštině,  GBC1 jméno může být v jakémkoliv jazyce, ale musí být vybaveno schváleným překladem do angličtiny.  

SOUKROMÁ POJIŠŤOVNA ( společnost GBC1)

(nikoliv GBC2)  je daněná 15% bez předpokládaného daňového kreditu 12%, což činí efektivní daň jen 3% z čistého zisku

Následující soukromé společnosti jsou povolené:

 1)  Soukromá Všeobecná Pojišťovna

 • Minimální splacené základní jmění : US$ 100,000
 • Rozpětí platební schopnosti: nadbytek majetku nad závazky US$100,000 nebo 15% čistých příjmů z pojistek, kterýkoliv je vyšší.
 • Ukazatel Likvidnosti: Hodnota soukromého přiznaného majetku nesmí být menší než 75% přiznaných závazků.

2)  Dlouhodobá Soukromá Pojišťovna

 • Minimální splacené jmění: US$ 250,000
 • Rozpětí platební schopnosti: Závazky nesmí překročit dlouhodobý fond pojištění.

3)  Soukromá Všeobecná a Dlouhodobá Pojišťovna

 • Minimální splacené jmění: US$ 350,000

Jelikož Pojišťovny jsou společnosti typu GBC1, jsou zde požadavky na audit a účetnictví.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty