Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY (IBC) - Mezinárodní obchodní společnost

Mezinárodní obchodní společnost (IBC ) je jedním ze základních termínů v offshore průmyslovém odvětví a tucty Offshore finančních středisek (OFC ) adoptovaly návrhy zákonů o IBC.

Seychelské Mezinárodní Obchodní Společnosti  (IBC)

Seychelské IBC - mezinárodní obchodní společnosti jsou nejpopulárnější a nejuniversálnější typ offshore společnosti k dispozici na Seychelských ostrovech. Tak jako většina klasických offshore společností, Seychelské IBC jsou nedaněné společnosti, vhodné ke všem typům mezinárodního obchodování, bez ohlašovacích povinností  a jenom s minimální potřebou účetnictví, a velice důslednou ochranou důvěrnosti.  

Seychelská IBC je podobná k jedné z nejpopulárnějších společností, BVI IBC, a v mnoha ohledech převyšuje standard modelu offshore společnosti. Od doby, kdy byla Seychelská IBC představena v  Zákonu o Společnostech v 1994, bylo  zaregistrováno více než 30 000 takových společností, a každým měsícem přibývá nějakých šest set nových offshore společností.

Registrace, daňové výhody a běžná struktura Seychelské IBC společnosti je regulována Zákonem 1994 o Seychelské IBC. Kompletní text Zákona o Seychelské IBC je k dispozice v sekci Knihovna dokumentů.  

Následně je uveden souhrn nejvíce důležitých předností a hodnot Seychelské IBC:

Nulová Daň

Seychelská IBC ze zákona, není daněným subjektem nebo zatížena daní z příjmů. Akcionář v Seychelské IBC také není daněným subjektem na jakoukoliv daň z příjmu pocházející z příjmů IBC. Tyto klausule jsou  vloženy do Článku  109.(1) zákona o Seychelských IBC, následně:

109.(1) Společnost, jež je registrována pod tímto zákonem a nebo její akcionář nebudou daněným subjektem na jakoukoliv daň nebo clo dle tohoto zákona na příjmy či výdělky, vznikající nebo odvozené z takové společnosti nebo ve spojení s transkací, ve které společnost či akcionář, tak jak to případ od případu může být, jsou  zůčastněni.

Podobně tak, transakce ve které je Seychelská IBC zainteresována, je pak osvobozena od kolkovného na všech transakcích vzhledem ke svému obchodování, a zejména pak na jakékoliv transakce nemovitostí do společnosti  a nebo společností, transkací týkajících se akcií, bondů, nebo jiných cenin IBC.

V zásadě, Seychelská IBC zcela nepodléhá jakýmkoliv daním, pakliže dodržuje několik jednoduchých pravidel své činnosti. Hlavní požadavek je, aby Seychelská IBC společnost neprovozovala činnost v rámci teritoria Seychelles (krom toho, samozřejmě, že může vstupovat do obchodní činnosti s jinou Seychelskou IBC). Zákon stanovuje, že všechny vyjímky pro Seychelské IBC jsou platné po dobu dvaceti let ode dne založaní IBC.  

Na to, aby IBC, na Seychelles byla platnou společností tak musí splňovat následující kriteria:

  • Nemůže podnikat na Seychelles.
  • Nemůže vlastnit nemovitosti na Seychelles. Nemůže podnikat v bankovnictví, pojišťovnictví a jako registrační agent společností bez obdržení specialní licence.  

Nicméně,  Seychelská IBC může být involvována v následujícím:

  • Může mít otevřený bankovní účet a depositní účet v bance na Seychelles.
  • Může mít účetní knihy uloženy na Seychelles.
  • Seychelská IBC může mít profesní vztahy s právníky, účetními, trusty a manažerskými společnostmi, investičními poradci a osobami jim podobnými.
  • Může mít jednání ředitelů a představenstva na Seychellech.
  • Může pronajímat nemovitosti na Seychellech pro důvody komunikačních provozních kanceláří a kde mohou být uloženy účetní knihy a dokumentace.
  • Může vlastnit akcie a jiné ceniny jiných Seychelských IBC nebo v místních Seychelských společnostech.
  • Seychelské IBC může vlastnit loď nebo letadlo registrované na Seychelles.
  • Akcie v Seychelské IBC mohou také být vlastněny residenty Seychelles.  

Utajení

Utajení je jeden z klíčových faktorů v Seychelských IBC, neboť detaily ultimátních vlastníků společnosti, ředitelů, a akcionářů NEJSOU součástí veřejných záznamů.  V průběhu registrace nové IBC, Registr Společností nevyžaduje jakoukoliv informaci vzhledem k tomu, kdo je skutečný vlastník nové společnosti. Tuto informace zná jenom licencovaný Registrační Agent takové společnosti.  Vnitřní záznamy IBC společnosti jsou uloženy v kancelářích Registračního Agenta a jsou důvěrné, jako na příklad register akcionářů, register ředitelů a  záznamy o rozhodnutích představenstva.

Jediné dokumenty, které jsou součástí veřejně přístupných dokumentů Seychelské IBC jsou Memorandum of Association a Articles of Association. Tyto dokumenty neobsahují jakoukoliv informaci o skutečných akcionářích či nominálních vlastnících společnosti.

Seychelská Republiká je nezávislou zemí. A tudíž se nedělí ani nereportuje žádné jiné zemi či organizaci. Seychelles není v rámci EU direktována daňovými požadavky, na rozdíl od jiných daňových rájů, jež mají vztahy s EU státy, a především k UK a jejích zámořských teritorií. Seychelles se vyhla veškerým dohodám o poskytování informací s cizími zeměmi nebo organizacím výměnou za poskytování finanční pomoci. Utajení zákazníka je dostatečně zakotveno v Seychelských zákonech o společnostech. Offshore finanční sektor podstatně podporuje místní HDP. Existuje zde velký zájem vlády a veřejnosti, aby Seychelles pokračovali a rozvíjeli status země jako konkurence schopné offshore finanční centrum.   

Předpisy zakazující konfiskaci

Jestliže jakékoliv zahraniční vládní autority znárodní, vyvlastní, zabaví, silou či násilím, nebo v rámci konfiskačních zákonů či jiných vládních zdanění, odejmou nebo odeberou jakékoliv akcie nebo jiné zájmy v Seychelské IBC, může být vydáno rozhodnutí Seychelského soudu nařizující společnosti nevšímat si takovéto konfiskace, a pokračovat v respektování práv akcionářů Seychelské IBC.

Rychlé založení společnosti

Seychelles má jeden z nejrychlejších registrů společností na světě. Nové IBC jsou zpravidla založeny během dvaceti čtyř hodin.

Konkurenční vládní poplatky  

Seychelské IBC platí následující roční licenční poplatky:

100 USD za rok pro společnosti s autorizovaným kapitálem do 100 000 USD.
1000 USD za rok pro společnosti s autorizovaným kapitálem nad 100 000 USD.

Tyto poplatky jsou jedny z nejvíce konkurenčněschopných na světě, zejména pak, když se porovná impozantní poměr mezi maximálním autorizovaným kapitálem k dispozici (100 000 USD), za minimální licenční poplatek (100 USD). Ve dvou dalších populárních daňových rájích, Bahamách a Britských Panenských Pstrovech, minimální licenční poplatek IBC je 350 USD v porovnání se 100 USD na Seychelles.

(!) Bez ohledu na Vládní licenční polatky, další profesionální poplatky jsou účtovány za různé administrativní služby poskytované Registračním Agentem.  

Nexistence požadavku na splacení základního kapitálu.

Seychelská IBC nemusí mít splacený minimální kapitál na to, aby začala obchodní aktivity. Jakákoliv výše autorizovaného kapitálu může býti stanovena v zakládacích dokumentech IBC, tak, jak požadují majitelé společnosti. (Autorizovaný kapitál je pomyslný kapitál, jenž je společnost schopna požadovat od akcionářů za akcie společnosti). Výše autorizovaného kapitálu může být volně určena při zakládání IBC vlastníky společnosti, a nejsou poviné časové osy určující kdy musí býti tento kapitál splacen akcionáři.

Celkově, kapitálová struktura Seychelské IBC může býti vellice flexibilní a může se přizpůsobit veškerým obchodním okolnostem a potřebám.

Ohlašovací finanční povinnost neexistuje

Seychelská IBC nemusí poskytovat finanční záznamy, či dokladovat finanční účetnictví.  Seychelské IBC mají možnost upravit způsob jejich účetnictví tak jak to vyhovuje majitelům společnosti, aby byli schopni dokumentovat finanční pozici společnosti s očekávanou přesností.  

Flexibilní firemní struktura

Seychelská IBC má nezávislou legální osobnost a má tak ty samé práva jako přirozená osoba.  

Seychelská IBC požaduje minimálně jednoho akcionáře a jednoho ředitele, kteří mohou býti toutéž osobou. Neexistuje požadavek mít místního ředitele nebo akcionáře a cizinci či společnosti mohou být řediteli či akcionáři v Seychelské IBC. Krom ředitele, společnost nemusí jmenovat žádné jiné exekutivy.

Akcionáři, ředitelé, a úředníci Seychelské společnosti mohou býti jednotlivci nebo společnosti, jakékoliv národnosti. Jednání akcionářů nebo ředitelů nemusí být na Seychelles, a požadavek mít regulární výroční valnou Hromadu neexistuje. Jednání mohou být telefonická či pomocí elektronických služeb; případně, ředitelé či akcionáři mohou volit použitím delegačního systému.

Struktura společnosti na Seychelles může být navržena v souladu s různými požadavky.

Velké možnosti typů a formátů akcií.

Seychelské IBC společnosti mohou vydat akcie  registrované nebo na doručitele, a kterékoliv mohou být předurčeny jako hlasovací akcie, ne-hlasovací akcie, akci mající více či méně než jeden hlas na akcii, akcie které mohou mít volební hlas jenom na určité okolnosti, nebo pakliže nastanou určité okolnosti, akcie které lze použít k volbě osobami plnícími určité požadavky, akcie bez určené hodnoty, akcie nečíslované, běžné akcie, přednostní akcie, vratné akcie a akcie umožňující participaci v určitém majetku.  

Akcie na doručitele

Seychelská IBC může vydat akcie na doručitele a zatím neexistují specifické požadavky v zákoně, a současně neexistují požadavky na imobilizaci či diskriminaci proti používání akcií na doručitele. U Seychelské IBC akcie na doručitele mohou býti převedeny tím, že se převedou certifikáty akcií ze současného majitele na nového.

Požadavky na jména Seychelské společností

Společnost na Seychelles nemůže být registrováno pod jménem existující Seychelské společnosti. Registrace nové IBC může být odmítnuta když její jméno blízce připomíná jméno jiné společnosti s vykalkulovaným cílem klamavé reklamy, vyjma toho, že by druhá společnost s tímto souhlasila.

„Omezená jména“ pro Seychelské společnosti jsou ta, která obsahují slova:  "Assurance", "Bank", "Building Society", "Chamber of Commerce", "Chartered, "Cooperative", "Imperial", Insurance", "Municipal", "Trust", "Foundation", a nebo slovo představující podobný význam, či jakékoliv slovo, které v názoru Registru předpokládá  nebo je vypočítavě předpokládající vztah se Seychelles nebo vládou Seychelles nebo jakoukoliv jinou zemí nebo vládou jiné země. Registr může povolit registraci společnosti  se jménem Seychelles  v jeho jméně, pakliže se Registr domnívá, že je pro to dostatečný důvod.

Registr také může odmítnout registraci specifického jména, pakliže se domnívá že je slovo neslušné, urážlivé, nebo když je v názoru Registru rozporné nebo zavádějící.

Koncovky jmen označující typ společnosti

Jméno limitované společnosti bude končit slovem nebo zkratkou určující korporátní společnost nebo omezenou opdpovědnost. Nejpopulárnější koncovky slov jsou následující: "Limited", "Corporation" or "Incorporated"; slova "Societe Anonyme" nebo "Sociedad Anonima"; zkratky "Ltd", "Corp", "Inc", "GmbH", "AG", "OY" nebo "S.A."; nebo několik slov, nebo jejich zkratky. Ve skutečnosti existuje velké množství slovních koncovek společností pro Seychelské IBC, včetně zkratek  v mnoha evropských jazycích. Kompletní seznam koncovek a zkratek může být nalezen v zákonu Část  III, Sekce 11(1) Seychelského International Business Companies Act – dostupného v naší Knihovně dokumentů

grey lijne  Poznámky

Tohle jsou pouze informace o Seychelské IBC. Mohou existovat některé rozdílnosti a zvláštnosti pro specifická offshore finanční střediska.
Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty