Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Jmenovaní zástupci - nominees - nominální manažer

Nominální služby (Nominee) drží tradičně důležité postavení v "čisté" offshore nebo složené offshore/onshore struktuře. Pečlivě vybrané, mohou zajistit žádoucí anonymitu a ochranu aktiv pro konečného příjemce (objednatele) při dodržení plné ovladatelnosti. Nejčastěji využívané služby jsou: Nominální ředitel/manažer a nominální akcionář/člen.

Nominální ředitel

Nominální ředitel je fyzická nebo právnická osoba, která pouze formálně vykonává funkci ředitele offshore společnosti. Poplatek za výkon funkce je stanoven od 600 USD ročně. V ceně je zahrnuta odměna za výkon funkce ředitele platná 1 rok a vydání Apostilované Plné moci ( POA).  

Pro účely nominálních ředitelů jsou převážně používány:

společnosti a fyzické osoby - ze Seychelles, Belize, Kypru, Mauritiu, Delaware, Velké Británie nebo BVI.
Nominální ředitel - FO /fyzická osoba/ je výrazně dražší, než PO. U právnické osoby však výrazně rostou náklady na zajištění apostilovaných podkladů pro založení bankovního účtu, či jakéhokoliv účtu. /Apostilované KYC a DD až do poslední fyzické osoby zúčastněné v této pravnické osobě-nominálního ředitele./

Proto v případě přání založení firemního bankovního účtu výrazně doporučujeme nominálního ředitele jako fyzickou osobu. V některých případech s NDIR=PO technicky NELZE založit bankovní účet, jak se již několik klientů přesvědčilo, když dodatečně zatoužili po bankovním účtu.

Z hlediska zvýšení zabezpečení je lepší vybrat si nominálního ředitele z jiné jurisdikce, než z jurisdikce založení firmy a bankovního účtu. Samozřejmě toto řešení se prodraží, ale bezpečí nikdy nebylo zadarmo.

Nominální správce - manager

Nominální správce (manažer) je fyzická nebo právnická osoba pro výkon řídící funkce ve společnostech typu LLC, LTD, kde se nepoužívá výraz ředitel.

Generální písemná plná moc (GPA, GPOA- General Power of Attorney)

Nominální ředitel (správce) může vydat generální písemnou plnou moc (GPA) pro zákazníka nebo jeho oprávněného zástupce. Tato plná moc může být notářsky ověřená, či ještě lépe, ověřená na ministerstvu zahraničních věcí dané jurisdikci ( superlegalizace - Apostille). S touto plnou mocí má její příjemce stejná práva a povinnosti jako ředitel ( manager) společnosti.

Nominální akcionář (člen společnosti LLC z Delaware apod.)

Nominální akcionář(i) nebo člen(ové) jsou nadstandardní služby na přání zákazníka. Akcie, nebo podíl ve společnosti zákazníka je držen pouze pro nominální účely, jakou jsou záznamy jmen a adres (sídel) akcionářů v obchodních rejstřících, nebo v jakýchkoli jiných veřejných dokumentech. Zákazník ( majitel a držitel GPA) zůstává jedinou osobu skutečně oprávněnou řídit, jednat a činit za společnost.

V každém případě nominální akcionář převede podíly (akcie) (které pouze formálně drží) na osobu(y) dle instrukcí zákazníka (skutečného vlastníka společnosti).

Poplatek za službu nominálního akcionáře je cca 400 USD ročně.

Bankovní účet společnosti

Bankovní účet společnosti neovládá ani nominální jednatel, manažer, ředitel, akcionář nebo člen. Na základě apostilované plné moci, smlouvu s bankou podepisujete jenom vy a také vy osobně zasíláte podklady /podepsané originály smluv s bankou/ přímo do banky. Banka následně s nikým jiným, než s vámi ohledně firemního účtu nekomunikuje. Jste jediný, s kým banka komunikuje a kdo má veškerá práva k bankovnímu účtu společnosti.

Nastavení offshore nominální struktury pro velmi obezřetné klienty

Offshore společnost s akciema na doručitele z jurisdikce A. Nominálnmí ředitel=FO z jurisdikce B. Bankovní firemní účet v jurisdikci C.

grey lijne  Poznámky

Všechny nominální služby se hradí ročně. Před využitím služby nominálního ředitele je nutno podepsat Smlouvu o dělení právní odpovědnosti, která přenáší právní zodpovědnost z nominálního ředitele na beneficienta (na Vás, jako příjemce Plné moci - aby nedocházelo k mylnému výkladu, že nominální ředitel může eventuálně posloužit jako tzv."bílý kůň)

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2013, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty