Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line    Panama - offshore daňový ráj

Panama leží v jižní části střední Ameriky, mezi Kolumbií a Kostarikou. Díky své poloze při průplavu mezi Atlantikem a Tichým oceánem je důležitou dopravní křižovatkou. Charakteristickým znakem Panamy je z historických důvodů pochopitelná hospodářská závislost na Spojených státech, což je patrné i v měnové oblasti (volný oběh USD na Panamě).

Přes určitý vliv angloamerického práva je Panama zemí s kontinentálním právním systémem se španělským základem. V zemi jsou zastoupeny kurýrní služby a telekomunikace jsou na vysoké úrovni.

Všeobecné informace

 • HNP/obyv. 8.200 USD (2006)
 • úřední jazyk španělština, angličtina je široce používaná
 • měnová jednotka panamský balboa ( B 1 = USD 1)
 • základní zákon o společnostech General Corporation Law 1927
 • hlavní odvětví bankovnictví, obchod, turistika
 • typ společnosti vhodný pro mezinár.transakce nerezidentní, LLC
 • zdanění zahraničních příjmù takové spol. ne

Podmínky pro nerezidentní společnosti:

 Podmínky

Popis

 minimální počet ředitelù (pouze fyzické osoby

3

 povoleni jednatelé - nerezidenti

ano

 povoleni jednatelé - právnické osoby

NE

 minimální počet akcionářù

1(2 upisovatelé)

 povoleny akcie na jméno

ano

 povoleny akcie na doručitele ( majitele)

ano

 max. základní  jmění pro min. roční poplatek

10 000 USD

 minimální splacený kapitál

 1 USD

 požadován registrovaný agent/sídlo

ano

 požadován prezident společnosti

ANO

 požadován pokladník společnosti

ANO

 požadován tajemník společnosti

ano

 požadováno daňové přiznání

ne

 předkládání účetních výkazù

ne

 předkládání výroční zprávy

ne

 povinný audit

ne

 požadována místní valná hromada ( musí to být uvedeno ve stanovách)

ne

 minimální roční paušální poplatek státu

250 USD

 veřejný rejstřík jednatelů

ANO

 veřejný rejstřík akcionářů

ANO

Výhody

Panama je velmi dobře zavedená offshore jurisdikce, která si za léta své existence vybudovala dobrou pověst. Zákon o společnostech zde platí již 70 let. Velmi známá je např. vlajka Panamy používaná pro účely registrace plavidel. Panamský registr je největší otevřený lodní registr na světě, do kterého se zapisuje až 60% nově postavených lodí. Výhody zakládání společností v této lokalitě mùžeme shrnout následovně:
 • Společnosti registrované v Panamě platí daò pouze z příjmu pocházejícího z panamských zdrojù. Společnosti IBC operující v zahraničí nemusí platit žádné přímé ani nepřímé daně. Místo nich se panamské vládě odvádí nepříliš vysoký poplatek (250 USD).

 • Nabízí se výhodné podmínky pro registraci plavidel.

 • V případě společností nepodnikajících v Panamě není třeba úřadùm předkládat jakékoli výkazy. Účetnictví lze vést v kterékoli zemi.

 • Je zaručena plná diskrétnost a anonymita.

 • Výše akciového kapitálu není regulována.Akcie na majitele musí být zcela splaceny.

 • Akcionáři, jednatelé a funkcionáři mohou mít jakoukoli státní příslušnost a mohou být rezidenty jakékoli země.

 • Nejsou kladeny požadavky na konání valné hromady akcionářù či schùze jednatelù ani na místo jejich konání.Pokud se valné hromady nekonají v Panamě, musí být toto uvedeno ve stanovách společnosti.

 • Atraktivní možností je využití svobodné zóny v Colonu, která je druhou největší bezcelní oblastí na světě hned po Hongkongu. Veškeré transakce se zbožím, včetně surovin a polotovarů zde podléhají zvláštní daòové úpravě - export do zemí třetího světa je plně osvobozen od panamských cel a poplatků, příjem z těchto obchodů podléhá daním s mimořádně nízkou sazbou.

Omezení podnikatelské činnosti

Panamské offshore společnosti nemohou podnikat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivního investování, řízení investičních a jiných fondů ani provozovat jiné aktivity, které by byly ve spojení s bankovním nebo finančním sektorem. Nerezidentní společnosti jsou automaticky vyloučeny z činnosti na území Panamy a nesmí ani nabízet své akcie k prodeji panamské veřejnosti.

Obchodní rejstřík

K registraci společnosti dochází na základě předložení podepsané zakladatelské smlouvy správci rejstříku. Pokud tento dokument není vyhotoven ve španělštině, musí být opatřen soudním překladem. Procedura trvá maximálně 24 hodin. Při registraci nové společnosti se poskytují především následující údaje: název společnosti, předmět činnosti, popis akciového kapitálu, plná jména jednatelůa funkcionářů.

Rejstřík poskytuje na požádání veřejnosti tyto informace: jména a adresy jednatelů a registrovaného agenta, znění zakladatelské smlouvy (Deed of Incorporation). Výrazně doporučujeme využít naše služby nominalních ředitelů, které poskytujeme již v ceně.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty