Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Použití offshore společnosti

I. MEZINÁRODNÍ OBCHOD (Export- Import)

II. KONZULTACE A PORADENSTVÍ

V současné době je jedním z nejpoužívanějších způsobů daňové optimalizace. Konzultační společnost poskytuje konzultace a poradenství firmám např. v jižní Americe. Zisky konzultační firmy podléhají velmi nízkému, nebo v některých případech nulovému zdanění.

III. PRODEJ KNOW-HOW, AUTORSKÝCH PRÁV, PATENTU, ATD.

Vynálezce si nechá svůj vynález patentovat a následně jej prodá jen za cenu pokrývající náklady společnosti v offshore oblasti, nejlépe takové, která má se zemí, kde vynálezce trvale bydlí, podepsánu dohodu o zamezení dvojího zdanění. Případný zisk plynoucí z prodeje patentových práv, nebo licencí plyne této offshore společnosti, která je buďto zdaňována minimálně nebo vůbec.

IV. ZVLÁŠTNÍ FONDY

Každá společnost potřebuje čas od času prostředky k uhrazení nákladů jako reprezentace, večeře, popř. drobné dárky obchodním partnerům atd. V některých zemích však nejsou tyto náklady daňově odpočitatelnou položkou. Proto jsou tyto prostředky shromažďovány v offshore společnosti.

S oblibou jsou využívány u mezinárodních stavebních společností, které nakupují stavební materiály a vybavení po celé Evropě pro své projekty v jednotlivých zemích. Taková stavební firma si založí společnost např. ve Velké Británi nebo na Kypru a veškerý materiál a dodávky jsou dodávány na místo určení touto společností a zisky zůstávají v jurisdikci sídla společnosti, kde podléhají velmi nízké sazbě daní
Pro mezinárodní obchod, konzultace, poradenství, konzultace, prodej know-how a zvláštní fondy se nejvíce využívá společností založených v jurisdikcích, které mají s ČR podepsánu dohodu o zamezení dvojího zdanění, jako např. v:

1) Kypr - Obchodování na mezinárodních trzích prostřednictvím kyperských společností
2) Velká Británie

V. VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ

Ve světě velmi oblíbená praxe, kdy nemovitost ( např. na francouzské riviéře) je koupena offshore společností, která je zapsána jako majitel v katastru nemovitostí.

VI. ANONYMITA VLASTNÍKU

VII. PASIVNÍ DLOUHODOBÁ INVESTICE

Ukládání volných peněžních prostředků v různých měnách v různých zahraničních bankách na terminované účty chrání vkladatele jednak před závistivými sousedy, apod., jednak snižuje riziko spojené s ekonomikou jedné země či bankou a v neposlední řadě výnosy z termínovaných účtů nepodléhají zdanění v offshore bankách. Uvážíme-li, že průměrný roční výnos na dolarovém ročním termínovaném účtu v offshore bance je 5,5 %, pak při inflaci ve výši do 1% máte čistý výnos 4,5 % p.a v USD.

Když uvážíme, že např. v ČR Vám banky nabídnou roční termínovaný vklad s ročním úrokem blížícím se 1%, pak při 25% srážkové dani z výnosů Vám zůstává výnos ve výši necelých 0,75% a to nesmíme zapomenout na INFLACI, která je již tradičně za posledních 12 let vždy vyšší , než ta nejvyšší úroková sazba. Proto se vlastně Vaše vklady téměř NIKDY reálně nezhodnotí, ba naopak, s jistotou bude jejich reálná hodnota maximálně vždy stejná, ne-li nižší.

Pro vlastnictví nemovitostí, anonymitu vlastníků či pasivní dlouhodobé investice se nejvíce využívají následující Jurisdikce:

1) Belize
2) Britské Panenské Ostrovy ( B.P.O.)

 DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty