Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Mezinárodní daňové plánování a offshore služby

Založením offshore společnosti a otevřením offshore bankovního účtu služby našich agentů nekončí. Pořebujete-li dodatečně uskutečnit jakékoliv změny ve společnosti, jmenovat, odvolávat ředitele/manažery či otevírat nové bankovní účty, prodávat své akcie anebo podíly jiným osobám, obraťte se na nás a my Vám vše pomůžeme zařídit. Stejně jako s jakoukoliv jinou záležitostí týkající se zakládání  určité struktury, či obnovení Apostilovaných plných mocí /POA/ apod.

Sspecialisté v jurisdikcích založení vám rádi pomohou s jakoukoliv agendou společnosti, ať už se jedná o vedení účetnictví, provedení auditu, či podávání daňových přiznání.

Potřebujete-li získat autentické vzory tiskopisů firemnich materiálů běžně používaných v jurisdikci založení vaší společnosti, jako faktury, objednávky apod, radi vám je zajistíme.

Kdo by si nepřál podléhat nízkému nebo nulovému zdanění ze svých výnosů?

Snem snad každého jedince je spadat pod takovou daňovou jurisdikci, která neuplatňuje na společnosti nebo fyzické osobě žádnou nebo nízkou či přijatelnou daň. Lokality, které jsou daňově zvýhodněné známe především jako tzv. daňové ráje nebo oázy. Ve světě se používá pro daňově zvýhodněné lokality slovo OFFSHORE, na které navazuje celý doprovodný průmysl služeb a úkonů. Můžeme se tak setkat s Offshore adresou, Offshore společností, Offshore finančním centrem, Offshore strategií a řadou dalších Offshore služeb, které jsou poskytovány daňově zvýhodněným společnostem (tedy tzv. Offshore společnostem).

Klienty lze dle našich zkušeností rozdělit do tří skupin:

 1. do první skupiny klientů patří takoví, kteří mají jasnou představu na konkrétní Jurisdikci a strukturu, bankovní účty apod., ti od nás dostávají kompletní servis v prvotřídní kvalitě a maximální diskrétnosti.
 2. do druhé skupiny patří klienti, kteří se zajímají o daňovou optimalizaci, nevyhovují jim výsledky jejich daňových poradců ve věci daňového plánování, ale OFFSHORE problematika je pro ně velká neznámá. Pro tyto klienty máme připraveno několik balíčků služeb, mezi kterými si jistě vyberou - více
 3. do třetí skupiny patří klienti, kteří si přejí založit Banku či Pojišťovnu.

Offshore lokality po několika desetiletí, kdy uzákonily ve svých jurisdikcích zakládání daňově zvýhodněných společností, dosáhly značné propracovanosti svých daňových systémů, které se vztahují na Offshore společnosti. Téměř každá Offshore lokalita, která je předmětem formace Offshore společností, klade důraz na:

 • ochranu aktiv společnosti a jednotlivce
 • maximální diskrétnost a anonymitu
 • minimální zásahy ze strany úřadů
 • nerestrikci při převodech kapitálu
 • nízké nebo nulové zdanění výnosů

OCHRANA AKTIV

Ochrana aktiv společnosti a zakladatelů je důležitým aspektem, který může hrát stěžejní roli při výběru vhodné lokality pro formaci Offshore společnosti. Většina klasických Offshore lokalit vypracovala zákony, které kladou značný důraz na ochranu aktiv.

Příslušná jurisdikce tak velice kvalitně ochraňuje společnost, zakladatele a akcionáře před případnými soudními rozhodnutími třetích zemí, před konfiskací majetku, zestátněním a podobně.

DISKRÉTNOST A ANONYMITA

Většina Offshore jurisdikcí uzákonila zákony o zachování důvěrných informací, kde se vylučuje vyzrazení informací o zakladatelích, akcionářích či podílnících Offshore společnosti třetím osobám, veřejnosti nebo státním institucím a vládám. Za vyzrazení těchto informací existují citelné finanční tresty včetně možnosti nepodmíněného odnětí svobody. Anonymita se dá zesílit celou řadou legitimních kroků, jako je vydáním akcií na doručitele, ustanovením Nominee ředitelů (viz kapitola Nominee Services) nebo jinými způsoby tak, aby skuteční zakladatelé a uživatelé Offshore společnosti mohli vést své obchody v naprosté diskrétnosti a anonymitě.

MINIMÁLNÍ ZÁSAHY ZE STRANY ÚŘADÚ

Téměř všechny klasické Offshore lokality nevyžadují aby Offshore společnosti vedly účetnictví, prováděly audit, výroční zprávy nebo danily své výnosy procentuální sazbou, jak ji známe například z Kypru. Zdanění výnosů se tak upírá do pouhého uhrazení přijatelné paušální částky, na jejichž základě společnost získá určitou daňovou výjimku, nebo daňové osvobození.

Ve většině případů úřady svou legislativou nenutí zakladatele Offshore společnosti aby vlastní založení společnosti provedli přímo na místě, nebo aby prováděli v dané zemi valné hromady či usnesení. Úřady především zajímá, aby společnost měla včas uhrazeny všechny poplatky, paušální daně a aby své obchodní aktivity vedla legitimním způsobem.

VÝBĚR VHODNÉ LOKALITY A PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Řada Offshore lokalit umožňuje formaci daňově osvobozených:

 • investičních společností
 • obchodních společností
 • holdingových společností
 • manažerských společností
 • bankovních společností
 • pojišťovacích společností
 • přepojišťovacích společností
 • rejdařských společností
 • nadací
 • trustů
 • fondů
 • společností provozujících e-commerce
 • loterijních společností

Pro vhodný výběr lokality potřebujeme znát odpověď na tyto níže uvedené otázky..

Především si tedy musíte uvědomit:

 • zda-li budete chtít využívat smluv o zamezení dvojího zdanění či nikoliv
 • jaké roční náklady si můžete dovolit
 • jak vysokou anonymitu požadujete
 • zdali má společnost obchodovat, investovat či fungovat jako konzultační společnost
 • v jakých lokalitách bude společnost obchodovat
 • zda-li země má být dostupná nějakému význačnému trhu
 • zda-li plánujete vydat akcie na doručitele
 • jak vysoké jmění má společnost mít a jaké jsou požadavky na jeho splacení
 • zda-li budete využívat služby Nominee Services či nikoliv
 • jaký máte v součastné době obrat či zisk
 • jak rychle má být společnost založena
 • zda-li má vést účetnictví či nikoliv
 • zda-li si zajistíte audit, či jím pověříte naši společnost

Pomůžeme Vám najít legitimní mechanismus, kterým lze optimalizovat Vaše součastné daňové zatížení na optimální výši, případně dokonce i na nulové zdanění (0%).

Mezinárodní daňové plánování je v dnešní době dostupné všem jednotlivcům i korporacím, pokud mají roční zisk vyšší jak 20.000 USD . Ročně se v globálním měřítku zakládá několik desítek tisíc nových Offshore společností, které pomáhají zakladatelům optimalizovat jejich stávající daňové zatížení a ochránit jejich aktiva.
Většina předních bank a trustů má minimálně jednu ze svých poboček či dceřinných společností založenou v některém ze součastných daňových rájů.
Znám je fakt, že 2/3 součastného likvidního kapitálu pochází z Offshore lokalit. Je to logický důsledek konce osmdesátých let, kdy některé vlády přistoupily zcela nelogicky ke zvýšení daní a restrikcím a jiné naopak ke snížení daní a odbourání restrikcí.
Lokality, do kterých jezdilo jen pár tisíc bohatých turistů na exkluzivní dovolené, se rázem staly předními finančními centry světa, které nabízejí liberální prostředí a jurisdikce pro každého kvalifikovaného klienta nebo investora.
Kajmanské ostrovy, Bahamy, Aruba a Nevis jsou domovem desetitisíců Offshore společností které jejich zakladatele ani nemusí pro vlastní založení a provoz navštívit. Vše se dá vyřídit pomocí Vašeho faxu nebo PC z tepla a pohodlíčka Vaší kanceláře.
V dnešní době, kdy jsou kvalitní komunikační prostředky dostupné na všech místech naší planety a o Offshore lokalitách to platí dvojnásob, odpadá i starost, jak řídit Offshore společnost a bankovní účty bez nárůstu zbytečné administrativy.

Běžně je agentem poskytován plný právní, daňový, správní a administrativní servis jako:

 • registrační sídla včetně tel. a fax. služeb pro Offshore společnosti
 • administrativní a sekretářské služby
 • poskytování ředitelů, akcionářů, tajemníků v rámci služby Nominee Services
 • zřízení nadstandardního sídla s tel. a faxem
 • E-Mail a WWW stránky
 • zakládání bankovních účtů u partnerské banky do několika hodin
 • přímé internetové bankovnictví pro snazší ovládání Vašeho bankovního účtu
 • rychlé založení bankovního účtu  v Africe, Evropě, Pacifiku nebo Karibiku
 • kreditní karty VISA a Master Card
 • privátní bankovnictví a individuální přístup
 • investiční poradenství a správu aktiv
 • vedení účetnictví ve všech jurisdikcí, kde zakládáme společnosti
 • audit a vypracování daňových přiznání
 • převzetí komplexní správy nad společností
 • komplexní servis a poradenskou činnost v oblasti Offshore
 • a řadu dalších specifických individuálních Offshore služeb
grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

 

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2014, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty