Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   SPOLEČNOSTI SE SPECIÁLNÍ LICENCÍ

PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI POŽADUJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ LICENCE  

V klasických dańových rájích spadá většina finančních služeb pod speciální licenci. Bez této speciální licence není dovoleno vykonávat níže uvedené činnosti:

 • Podnikání v devizách (Forex, FX)  
 • Podnikání ve finančních komoditách - založených na derivátových nástrojích a dalších cenných papírech (termínové obchody, opce,
 • úrokové sazby, akcie atd.)  
 • Peněžní převodní služby  
 • Platební zpracovatelské služby  
 • Půjčování peněz a zastavárenství  
 • Směnárenství
 • Finanční poradenství a poradenské služby ve všech peněžních službách  
 • Účetní služby  
 • Úschova cenných papírů
 • Mezinárodní ochrana majetku a management

Pakliže si firma s naší podporou vyřídí níže vyjmenované licence, získá veškeré právo nabízet a provádět veškeré služby jako místní banky. S jediným rozdílem: Nesmí mít v názvu firmy slova Banka v žádném jazyce:

 • Podnikání na devizové burze (Forex, FX) a v dalších finančních nástrojích (termínové obchody, opce, úrokové sazby, akcie, akcie atd.)
 • Směnárenství
 • Peněžní převody a platební zpracovatelské služby, peněžní makléř, půjčování peněz a zastavarenství
 • Makléřské služby, poradenství a poradenské služby, služby úschovy cenných papírů, účetní služby, mezinárodní ochrana majetku a management

 

VÝHODY REGISTRACE OFFSHORE SPOLEČNOSTI SE SPECIÁLNÍ LICENCÍ

 • Osvobození od daně. V této jurisdikci není žádná daň na jakýkoli příjem nebo z kapitálových zisků společnosti, stejně jako na všechny platby osobám, které nejsou residenty v dané jurisdikci, jako např. na dividendy, výnosy, honoráře, kompenzace apod. Není zde ani kolkovné za jakýkoliv převod majetku, veškeré transakce týkající se akcií nebo dalších cenných papírů společnosti nebo nějakých jiných nástrojů nebo aktivit společnosti.  
  DŮLEŽITÉ:
  Každý jednotlivec by si měl přesto uvědomit, že přijímání dividend nebo nějaký jiný osobní příjem z offshore společnosti může stále podléhat dani v zemi jejich sídla nebo občanství.
 • Konkurenční výhoda. Výše popsaný bod osvobození od daně dává takové společnosti různé výhody v  porovnání se společnostmi založenými ve vysoce zdaňovaných jurisdikcích:
  1. rychlejší růst: společnost může reinvestovat všechny peníze, které by jinak zaplatila na daních v jurisdikci s vyskokým daňovým zatížením. Tímto způsobem může růst rychleji;
  2. konkurenceschopnost: neplacení žádných daní, společnost bude mít nižší náklady, a tak redukovat ceny produktů anebo služeb. Tím se stávají jejich produkty cenově dostupnější a získávají více zákazníků
 • Jednoduché licenční požadavky. Ačkoliv získání zvláštní licence není tak jednoduchý a přímý proces jako registrace běžné mezinárodní obchodní společnosti- IBC, je to mnohem rychlejší, jednodušší proces vyžadující menší papírování, než získání licencí ve většině vysoce daněných jurisdikcích. Je zde jen málo požadavků, které společnost přející si provádět finanční služby bude muset vyhovět. Obzvláště požadavek minimálního splaceného základního jmění a adekvátní kvalifikace managementu společnosti.  
 • Nízká úroveň regulací a jednoduché požadavky na dokumenty jsou důležité nejen v okamžiku licencování, ale také během činnosti společnosti. Navíc, kde není žádná povinnost zveřejňování finančních výkazů, tam se dovoluje společnosti vyhnout se komplikované a drahé organizaci účetnictví. Všechny finanční informace jsou vedeny tak detailně, jak to majiteli společnosti vyhovuje a zároveň je dostačující k určení aktuální finanční situaci společnosti v každou chvíli. Jediná výjimka je povinnost držet nejnižší základní jmění společnosti splacené a nedotčené v plné výši.
 • Hodnověrnost vaší společnosti. Být licencovaný a pod vládním dozorem má několik velkých výhod zvláště týkající se atraktivity u zákazníků. Licencované společnosti jsou vždy považovány jako více spolehlivé a důvěryhodnější, než nelicencované firmy. Jen vážní obchodní dodavatelé jsou ochotní a schopní projít časově a finančně náročným procesem licenční procedury a splnit požadavky kapitalizace. Zatímco "společnost pod vládním dozorem" neznamená přísný státní dozor a finanční kontrolu, je společnost stále licencovaná, vyhoví jistým základním předpisům a proto je více spolehlivá a schopná přitahovat větší množství vážných klientů a investorů než nelicencovaná společnost.  

POŽADAVKY NA ZVLÁŠTNÍ LICENCI, POŽADAVKY NA OSOBNÍ DOKLADY

Všechny již zde registrované společnosti IBC mohou žádat o zvláštní licenci, aby provozovaly výši uvedené finanční služby. Nicméně, je velmi důležité, aby manažerský tým společnosti žadatele (ředitelé, podílníci a další funkcionáři společnosti) měli pořádné znalosti a odbornosti v oblastech, které má společnost v plánu provozovat. Toto bude jeden z hlavních bodů, které Mezinárodní Komise pro Finanční Služby ohodnotí při rozhodnutí, zda udělit speciální licenci žadateli, nebo ne. Žadatel bude muset připravit detailní životopisné přísežné prohlášení o každé osobě zapojené do firemního managementu, dávajícího detaily o jejich vzdělání, předchozí praxi a jiné kvalifikaci, která může být významná.  

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ JMĚNÍ

Mezinárodní Komise pro Finanční Služby stanovuje specifické požadavky na základní jmění, kterým finanční společnost bude muset vyhovět. Každá obchodní činnost zmíněná výše má své vlastní požadavky na výši minimálního splaceného základního jmění společnosti, který je v rozsahu od USD 25,000 pro makléřské služby, účetnictví, úschovu cenných papírů a ochranu majetku, až do výše USD 100,000 pro podnikání na devizové burze (Forex) a další finanční nástroje jako deriváty, termínové obchody, opce, akcie, atd. Základní jmění musí být uloženo v bance příslušné jurisdikce a udržováno nedotčené vždy po celou dobu trvání společnosti.

Minimální plně splacené základní jmění pro další finanční služby je následující:  

 • Podnikání na devizové burze (Forex, FX) a v dalších finančních nástrojích (termínové obchody, opce, úrokové sazby, akcie, akcie atd.) - USD 100,000  
 • Směnárenství - USD 75,000  
 • Peněžní převody a platební zpracovatelské služby, peněžní makléř, půjčování peněz a zastavarenství - USD 50,000  
 • Makléřské služby, poradenství a poradenské služby, služby úschovy cenných papírů, účetní služby, mezinárodní ochrana majetku a management - USD 25,000

PROCEDURA

Jestli zvažujete začít s  forex obchodováním, platebním zpracováním nebo nějakou jinou společnosti finančních služeb, budete muset projít dvěma kroky:  

 1. Firemní registrace. To je jednoduchá a přímá procedura. Nicméně, několik věcí budete muset mít na paměti: vypracování zvláštní Společenské Smlouvy /zakladatelské smlouvy/ zvláštní vládní registrační poplatek beroucí v úvahu minimum vyžadovaného základního jmění, založení povinného bankovního účtu v jurisdikci atd. Další volitelné služby, jako nominální ředitelé a akcionáři, sídlo společnosti a administrace dokumentů apod. jsou dostupné dle vašeho výběru.
 2. Žádost o licenci. V tomto kroku žadatel bude muset dokončit a předložit Mezinárodní Komisi pro Finanční Služby officiální žádost použití společnosti pro finanční speciální licenci, životopisy všech členů představenstva, důkaz o kapitálové přiměřenosti a jiné dokumenty, které může finanční komise požadovat. Nejčastějšími dalšími dokumenty jsou obchodní záměry, finanční projekty, atd.  

NAŠE SLUŽBY

Jestli vážně uvažujete o založení společnosti pro podnikání ve forex, finančních derivátech, peněžním zpracování nebo v dalších peněžních službách, můžeme vám s tím pomoci.  

Budeme poskytovat nepřetržitou pomoc skrz celý proces firemní registrace a žádosti o licenci. Založíme vaši společnost, připravíme pro tyto účely veškeré firemní dokumenty a poskytneme všechny služby nezbytné pro vaši společnost IBC. Také vám poskytneme sídlo společnosti, místního ředitele atd.  

Jakmile je vaše společnost založená, povedeme vás skrz aplikační proces pro získání zvláštní licence. Poskytneme vám předběžné vyhodnocení, předtím, než předložíme vaši žádost finanční komisi.

Nicméně, všimněte si prosím , že potenciální úspěch licencování hlavně závisí na charakteru, odborné zkušenosti a obchodním pozadí žadatele. Značné množství práce bude muset být provedeno námi (vyplnění formulářů, přípravy nutných dokumentů, vypracování obchodního plánu atd.). Po vás se bude požadovat, aby jste prezentovali  osobní doklady sebe i vašeho týmu (ředitelé, akcionáři a členové představenstva vaší společnosti).  

POPLATKY

Celkové odhadované náklady pro získání finanční společnosti se pohybují v rozsahu od USD 24,000 do USD 54,000 v závislosti na finančních službách, které společnost má v plánu poskytovat a volitelných dalších službách, které společnost může potřebovat.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2015, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty