Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Nabídka offshore společností v daňových rájích

Níže jsou uvedeny základní informace o společnostech v jednotlivých zemích, kde máme smluvní registrační agenty a kde s jejich pomocí  zajišťujeme offshore společnosti nejčastěji:

Daňový ráj:

Belize
Britské Panenské Ostrovy
Dominikánská republika - PayPal ověřený firemní účet
Kypr
Marshall Islands - nominee ředitel+akcie na doručitele
Mauritius
Panama
Ras Al Khaimah

Seychelles

St. Vincent and the Grenadines

 

Hojně využívané klasické jurisdikce

UK
USA

Offshore i onshore  společnosti zajišťujeme i v jiných jurisdikcích:

Zdaleka se však nejedná o tak časté jurisdikce a nepatří ani k cenově zajímavým, ba naopak, některé jsou velmi nákladné na pořízení či na udržení. Podrobnější informace poskytneme jen vážným zájemcům.

ZALOŽENÍ A SPRÁVA OFFSHORE SPOLEČNOSTI

Tak jako společnosti registrované v kontinentální jurisdikci i Offshore společnosti registrované v některé z Offshore lokalit, musí mít splněnou řadu minimálních legislativních požadavků. Především však

 • musí mít místního zástupce (registračního agenta – standardně poskytujeme)
 • udržovat sídlo společnosti v dané zemi (standardně poskytujeme)
 • musí vydat a uhradit určitou minimální výši základního jmění
 • musí mít akcionáře a statutáře ( akcionáře a ředitele – standardně poskytujeme)
 • hradit paušální daně vládě nebo daně procentuální ze zisku či obratu

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A MÍSTNÍ ZÁSTUPCE

Poté, co s klientem prodiskutujeme všechny požadavky, vybereme vhodnou lokalitu a vše uzpůsobíme tak jak požaduje, přistoupíme k založení společnosti v dané zemi.

Ve většině lokalit je možné založit společnost ve velice krátké době, která nepřesahuje jeden den. Pokud na společnost budete spěchat, nebo si budete žádat společnost starší, je možné si vybrat ze seznamu našich předregistrovaných společností pro okamžité použití, z nichž některé jsou staré i několik let.

Každá Offshore společnost musí mít v dané zemi zástupce, který ji zastupuje před místními úřady. Tuto službu poskytujeme automaticky ve všech Offshore jurisdikcích a je účtována jako roční paušální částka. (viz ceník služeb)

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Každá Offshore jurisdikce vyžaduje, aby společnost měla v dané zemi, která je předmětem formace Offshore společnosti i své sídlo. Můžete si samozřejmě pronajmout své vlastní sídlo, ale drtivá většina klientů dává přednost našim kancelářím nebo kancelářím našich partneru v daných zemích, na jejichž adresách zakládáme Offshore společnosti. Zde založíme společnost a poskytneme jí i naše sídlo pro doručování případné korespondence.Cena za pronájem takto poskytnutého sídla je účtována jako roční paušální částka. (viz ceník služeb)

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Až na malé výjimky mohou Offshore společnosti provádět všechny legitimní obchodní činnosti, které zakladatelé společnosti, nebo „provozovatelé“ společnosti, vyhodnotí jako legitimní obchodní cíle společnosti. Obchodními cíly mohou být například tyto aktivity:

 • prodávat, kupovat, směnit, darovat zboží či služby
 • investovat, půjčovat si, držet deposita nebo jakákoliv aktiva
 • zakládat a spravovat bankovní účty
 • provádět konzultace, poradenství a další servis třetím subjektům
 • kupovat nemovitý a movitý majetek

V obecné rovině je možné konstatovat, že Offshore společnost smí provozovat všechny aktivity vyjma:

 • bankovní činnosti
 • pojišťovací činnosti
 • činnosti svěřenectví (Trust, Trustee,atd.)
 • poskytovat své sídlo dalším společnostem
 • provozovat loterie nebo internetové kasino či sázkové hry

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI

V řadě jurisdikcí musí mít zakládaná společnost část nebo dokonce i celé základní jmění splaceno. Offshore společnosti, které jsou zakládány v zemích s anglo-saskym právem ( defacto drtivá většina všech Offshore jurisdikci), splácejí pouze velmi nepatrnou část svého základního jmění, což bývá velmi často jen jeden dolar ( jedna akci s nominální hodnotou ve výši jednoho dolaru).
Proto společnost, jenž je založena například na Grenadě a má základní jmění ve výši 5.000.000.-USD, jenž představuje 5.000.000 kusů akcií po 1.-USD, si může vydat pouze jednu akcii oproti uhrazení 1.-USD. Základní jmění společnosti je sice 5.000.000.-USD, ale splacené pouze 1.-USD. Neklade se ani důraz jmění splatit v budoucnu pokud si klient nepřeje dobrovolně jinak.

Podobně je to i v jiných jurisdikcích, kde dochází k vydání jedné akcie oproti uhrazení 1.-USD, nebo částky v podobné výši.
Výše základního jmění může být předmětem vyšších paušálních daní, které nahrazují nám známou daň procentuální. Není tedy problém založit na Britských panenských ostrovech akciovou společnost se základním jměním 500 milionů amerických dolarů (může dojít ke splatnosti pouze jedné akcie ve výši 1.-USD) a tvářit se jako význačná a silná investiční či kapitálová společnost, pouze budete hradit vyšší paušální daně.

Jsou samozřejmě i jurisdikce, kde je nutnost splatit větší část, nebo celé základní jmění společnosti, jako tomu je například ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku, Británii, Maďarsku či Kypru.

Základní jmění společnosti ve většině případů tvoří určitý počet akcií v nominální hodnotě, jenž vyjadřuje výši základního jmění. Podle Vašich požadavků, můžeme zařídit vše tak, aby Vaše Offshore společnost mohla vydat některé z níže uvedených druhů akcií ( platí v obecné rovině):

 • prioritní akcie
 • akcie na jméno
 • akcie na doručitele
 • akcie s hlasovacími právy či bez nich
 • akcie bez nominální hodnoty či s nominální hodnotou
 • zaměstnanecké akcie

Druh akcií a výše základního jmění jsou důležitým prvkem při vytváření a formaci Offshore společnosti. Proto je vhodné s našimi konzultanty tuto problematiku v předstihu prodiskutovat a zeptat se na všechny možnosti.
Pokud klient neklade specifické požadavky, zakládáme společnost s výši základního jmění tak, aby formace společnosti byla finančně co nejdostupnější.

ŘEDITELÉ , AKCIONÁŘI A NOMINEE SERVICES

Drtivá většina jurisdikcí vyžaduje, aby společnost byla řízena nejméně jedním jednatelem (ředitelem) a byla vlastněna nejméně jedním akcionářem.
Některé jurisdikce umožňují aby statutářem (ředitelem) byla fyzická nebo právnická osoba s trvalým nebo bez trvalého pobytu v dané zemi.

Akcionář může byt rovněž podle druhu jurisdikce kde dochází k formaci společnosti právnická nebo fyzická osoba.

Offshore lokality v Karibiku, Střední Americe a Oceánii (Pacifiku) mají speciální zákony, které kladou důraz na zachování anonymity a diskrétnosti. I přestože ve většině jurisdikcí musí být seznamy ředitelů a akcionářů dostupné v sídle registračního agenta, nejsou tyto údaje dostupné třetím subjektům, veřejnosti a často ani vládám cizích zemí (tedy ani daňovým inspektorům). Za vyzrazeni těchto údajů o vlastnících společnosti třetím stranám, jsou většinou citelné finanční tresty ale rovněž i tresty odnětí svobody až na několik let.

Rovněž existují lokality, které jsou za určitých okolností daňově zvýhodněné (Wyoming, Nevada, Lucembursko, Švýcarsko, Maďarsko, atd.), ale jejichž firemní registry jsou veřejnosti přístupné a zakladatelé, ředitelé nebo akcionáři nemohou zůstat v anonymitě. V těchto a v jiných případech je možné využít služby, která se jmenuje Nominee Services. Za roční paušální částku Vám poskytneme odpovídající počet ředitelů a akcionářů, kteří budou stát u založení společnosti i přestože skutečným zakladatelem a uživatelem společnosti budete pouze vy, nebo Vaše společnost.

Na první pohled by se mohlo zdát, že službu Nominee Services není potřeba využívat u lokalit, které nabízejí maximální anonymitu a diskrétnost a kde nehrozí vyzrazení důvěrných informací o zakladatelích nebo uživatelích společností, protože registr firem je veřejnosti nepřístupný.
Existuje ovšem řada okolností, které vyžadují, aby někdo jménem společnosti jednal. Takovou skutečností mohou být podpisy smluv, faktur, dodacích listů, objednávek, vystavování plných mocí, dekretů a nařízení, nebo celá škála jiných okolností, u kterých není nejideálnější připojit Vaše jméno a podpis na dokumentech společnosti, kterou využíváte k daňovému plánovaní.

Takto formálně dosazený statutář (ředitel) jedná jménem společnosti VÝHRADNĚ podle pokynů klienta (beneficienta), nebo osob, které klient u naší společnosti zplnomocní k takovému jednání.
Formálně dosazený statutář v rámci služby Nominee Services NEMÁ přístup k bankovním účtům, ani NEMÁ podpisové právo k bankovním účtům Offshore společnosti a nemůže nijak nakládat s aktivy společnosti.

Celý smluvní vztah pro poskytnutí služby Nominee Services je právně ošetřen smlouvou mezi  ředitelem (akcionářem) a klientem, včetně dopisu s rezignací z funkcí, který je ředitelem předpodepsán ( tato smlouva se jmenuje Deed of Trust).

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

 

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2015, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty