Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Švýcarsko

Švýcarsko je složeno z 26 kantonů, z nichž každý disponuje veškerými pravomocemi s vyjímkou těch, které byly delegovány federální vládě. Každý kanton má svůj vlastní nezávislý systém daňových orgánů. Kanton Cug se považuje za nejvíce výhodným pro registraci společností, protože daňové úřady jsou tam více otevřeny k dialogu. To je obzvláště důležité v případech, když je malá část byznysu ve stínu toho základního.  

Švýcarsko není klasickou offshore jurisdikcí, nicméně, pokud společnost nevede činnosti uvnitř země, nemá rezidentní kancelář a nenajímá pracovníky (tzn., že nemá Domizilgessellschaften), tak odvádí snížené firemní daně kantonu a městu, a plnou sazbu federální daně ze zisku 8.45 %, a také kapitálovou daň z celkové výše svého základního jmění. Existují dva základní druhy zdanění, zajímavé pro osoby bez trvalého bydliště v daném státě.

 • Domicile - druh společnosti, která dostává prakticky plné osvobození od místních daní, kromě daně kapitálové.
 • Mixed - druh společnosti, u které 80 % operací vzniká v zahraničí, zároveň má otevřenou  funkční kancelář ve Švýcarsku a má zaměstnance. Užitečná daň (včetně federální daně ze zisku) může činit 11- 12 % - pro kanton Zug

V souvislosti podpisem Swiss- EU Tax Agreement se stalo možným použít švýcarskou společnost k účelům vytvoření mezinárodního holdingu.

Druh společnosti – akciová společnost AG

 • Kapitálová daň v kantonu Curych – 0.03%, v kantonu Zug – 0.0075%, min. 150 franků
 • Ve společnostech typu AG je možné vydání akcií na doručitele – při platbě 100% základního kapitálu
 • Minimální vklad – 100.000 švýcarských franků

Struktura akciové společnosti AG (Aktiengesselchaft)

 • Minimální vklad - 100.000 švýcarských franků
 • Vlastnictví společnosti vznikan pomocí jedné ze dvou možných forem akcí:
  - Akcie na majitele: společnost může vydat akcii na majitele pouze za podmínky 100% úhrady základního kapitálu. Při dané formě vlastnictví chybí požadavky k minimálnímu množství akcionářů.
  - Registrované akcie: Minimální počet akcionářů – 3. Akcionářem mohou jsou jak fyzické, tak i právnické osoby; neexistuje omezení pro právnické zástupe – offshore společnostem.
 • Minimální počet ředitelů - 1.
  Společnost musí mít minimálně jednoho ředitele– rezidenta Švýcarska, který zabezpečuje kontakty se státními orgány a nese zodpovědnost za vyřízení povinností společnosti před daňovým službou a registrem
 • Společnost je povinna podávat každoroční informační a finanční zprávu
 • Je vyžadováno každoroční shromáždění akcionářů

Zdanění a výkaznictví

Ve Švýcarsku se zdanění uskutečňuje na dvou úrovních: federální a kantonální. Federální daň činí 8,5%, a kantonální daň (v kantonu Zug) – 4,5%. A proto, celková sazba daně v kantonu Zug činí 13%.
Nicméně na federálním a kantonální úrovni podle činnosti společnosti existuje několik druhů daňových úlev, které mohou značně zmenšit užitečnou daň.
Na federální úrovni se od daní oprošťuje zisk holdingových společností, pocházející z dividend a příjmů z přírustku kapitálu.

Na kantonální úrovni existují dva režimy daňových úlev:

 • Holdingová společnost – hlavní předmětem podnikání společnosti je především dlouhodobé držení akcií jiných společnosti a minimálně 2/3 příjmů společnosti je tnutno mít z činnosti holdingu (dividendy a kapitálové zisky). Celý příjem takové společnosti je osvobozený od daní na kantonální úrovni.  Vzhledem k daňovým úlevám na federální úrovni, pokud společnost dostává 100% výnos z holdingových činností, celková efektivní sazba daní činí 0%.
 • Auxiliary company – společnosti které nevedou činnost na území Švýcarska a mají pouze administrativní přítomnost. Na kantonální úrovni se zdaňuje pouze část příjmů společnosti podle charakteru činnosti společnosti. Například, na kantonální úrovni se zdaňuje pouze 20% z příjmů získaných společnosti z obchodování nebo poskytování služeb. A proto, celkovou efektivní sazbu kantonální a federální daně lze snížít až na 9,5%.

Existuje rovněž daň u zdroje 35% (withholding tax ) při vyplácení dividend osobám bez trvalého bydliště v daném státě Švýcarska. Nicméně v případech, kdy příjem plyne zástupcům – rezidentům zemí, se kterými má Švýcarsko podepsanou dohodu o zamezení dvojího zdanění, daně mohou být sníženy na 20%, a u rezidentů zemí EU – až do 0%

Existují 2 druhy každoroční evidence: 

 • výroční zpráva (annual return), která se podává do obchodního rejstříku
 • daňová zpráva (tax return) s auditem, která se podává  na daňových úřadech

Procedura založení společnosti

 • Vypracuje se souhrn dokumentů pro otevření účtu v bance – včetně plného profilu společnosti, dokumentů na ředitele, akcionáře a konečné majitele společnosti (beneficiary)
 • Otevře se speciální účet pro splacení základního kapitálu v bance UBS.
 • Platí se základní kapitál – 100 % v případě vydání akcí na doručitele, 50 % - v případě jestliže to není třeba
 • Notář ověřuje zakladatelské dokumenty
 • Dokumenty se odesílají do obchodního rejstříku společností a na obchodní komoru
 • Potvrzení o registraci společnosti se posílá do banky
 • Otvírá se běžný účet společnosti

Náklady-Cena

 • Registrace, notářské přípravy, daňová registrace, otevření účtu v UBS:  EUR 19700 
 • Registrivané sídlo společnosti, registrační agent na jeden rok:  EUR 6500 
 • Nominální ředitel, rezident Švýcarska, na 1 rok : EUR 6500  
 • Podávání daňových zpráv, vedení účetnictví, komunikace s kontrolními orgány - platí se každý měsíc, časová sazba
Od momentu úhrady základního kapitálu trvá procedura založení ne více než 5- x týdnů
grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty