Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Majitelům Kyperských společností: významná informace o daňovém období 

Na Kypru pevně stanovené daňové období trvá od 1 ledna do 31 prosince každého roku, a společnosti dávají daňovou zprávu po skončení roku (31 prosince) bez závislosti na tom, kdy byla společnost zaregistrována nebo začala svou faktickou činnost. Tzn.,že se daňové přiznání podává jak společnostmi zaregistrovanými v květnu letošního roku, tak i společnostmi, které budou zapsány v listopadu a letos dokonce nezačnou ještě činnost.

Nicméně podle zákonodárství Kypru, musí společnosti do 1 srpna aktuálního daňového roku podat finančnímu úřadu předběžný přehled o předpokládaných příjmech za celé daňové období (tzn. napřed až do 31 prosince). V případě neplánovaného zisku, podává se nulový přehled.

Dále v závislosti na předpokládaných příjmech, odvádí se zálohy na daň z příjmu ve 3 splátkách dopředu: 1 /3 daně do 01.08, 1/3 do 30.09 a 1/3 do 31.12.

Po skončení daňového období (31.12.) společnost provádí audit a podává finančnímu úřadu daňové přiznání, kde jde jasně vidět rozpětí příjmů a již uhrazených daní. Protože existuje velmi nízká pravděpodobnost, že společnost zhodnotila svůj zisk s přesností do poslední libry, tak mohou vzniknout 2 situace:

1)        společnost ve svém předběžně výpočtu, který byl podán do 01.08., vykázala zisk menší, než ten, který vychází podle daňového přiznání, vydaném po skončení daňového období. Společnost uhradila na daních méně, než by měla dle podaného daňového přiznání - v takovém případě společnosti musí uhradit daň za rozdíl mezi předběžným a reálným ziskem, a také uhradí přídavnou daň ve výši 10% z vzniklých rozdílů.

2)        společnost ve svém předběžném výpočtu, který byl podán do 31.08. vykázala zisk větší než ten, který vychází podle daňového přiznání, vydaném po skončení daňového období. Společnost uhradila na daních víc, než by bylo zapotřebí - v takovém případě daňová služba převádí zpět společnosti přeplatek.

Je nutno poukázat, že po dodávkách předběžného výpočtu existuje možnost do provedení 2 platby (30.09.) upravit částku splatné daně, a úměrně zvětšit výši 2. a 3. platby.

Proto abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením ve formě dodatečných daní, doporučujeme všem majitelům Kyperských společností podat  včas předběžný, dimenzovaný přehled o předpokládaných příjmech roku 2007 a uhradit daně podle dané kalkulace.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2011, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty