Offshore společnosti, offshore bankovní účty, platební karty, ochrana majetku a soukromí                                    bílá šipkaNovinkybílá šipkaOdkazybílá šipkaMapa stránek

|Úvod|O nás|červená šipkaNaše služby|Kontakty
Offshore spolecnosti, bankovní úcty, platební karty, virtuální kancelare a mnohem více
červená šipka Nabídka společností
červená šipka Jak registrovat?
červená šipka Ceník služeb
červená šipka Shelf společnosti
červená šipka Objednávka
červená šipka Řízení společnosti
červená šipka Virtuální kanceláře
červená šipka Knihovna dokumentů
červená šipka Významový slovník
červená šipka Obchodní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení mezinárodní obchodní společnosti v daňovém ráji

grey line   Velká Británie - UK

Velká Británie - UK je velmi oblíbenou jurisdikcí zejména z hlediska evropských klientů. Ve srovnání s ostatními západoevropskými zeměmi nabízí pro struktury daňového plánování nejpříznivější podmínky. Vyznačuje se vynikající profesionální obchodní strukturou, moderním a přehledným společenstevním právem, vysokou úrovní bankovnictví a výbornou dostupností.

Všeobecné informace:

 • HNP/obyv. 31.800 USD (2006)
 • úřední jazyk angličtina
 • měnová jednotka britská libra (GBP)
 • základní zákon o společnostech The Companies Act 1980
 • hlavní odvětví služby, obchod, průmysl
 • typ společnosti vhodný pro mezinár.transakce různé (Ltd, PLC aj.)
 • zdanění zahraničních příjmů takové spol. 20 - 23%

Podmínky pro společnosti typu Ltd a PLC

Podmínky Popis
Daň z příjmů v UK Hlavní sazba je 23%, do obratu 300 tisíc GBP je sazba 20%
Mezinárodní podnikání-obchodování Ano
Officiální jazyk /jazyk dokumentace Angličtina
Předmět podnikání Vše co není  výslovně  zákonem zakázáno
Standartní základní jmění (

L 1 000 (Ltd), L 50 000 (PLC)

Minimální splacené základní jmění

L 1(Ltd), L 12 500 (PLC)

Tajemník společnosti (Secretary) Vyžadováno
Akcie na doručitele (Bearer shares) Ne
Registrační Agent v UK Nepožadováno
Registrovaná adresa (sídlo) v UK Vyžadováno
Minimální počet jednatelů

1(Ltd), 2 (PLC)

Nerezidentní ředitelé Povoleno
Právnické osoby jako ředitelé Povoleno
Rejstřík ředitelů Uloženo u Registračního Agenta
Minimální počet členů (akcionářů)

1 (Ltd), 2 (PLC)

Veřejný rejstřík akcionářů (majitelů společnosti)

Ano

Konání valné hromady v UK

Nevyžadováno
Setkání, schůze Ředitelů / Členů (akcionářů) Kdekoliv ve světě, také s Plnou Mocí
Firemní razítko Povinné
Odhalení bezprostředních vlastníků Obchodnímu rejstříku Ano
Odhalení bezprostředních vlastníků  Registračnímu Agentu Ano (důvěrná povinná péče)
Vedení účetnictví Požadováno
Auditování účetnicttví Povinné

Předkládání účetních výkazů 

Ano
Smlouvy o Zamezení Dvojího Zdanění Ano

Požadována místní valná hromada 

NE

Předkládání výroční zprávy 

ANO (s poplatkem L 15)

Čistý čas nutný pro založení společnosti v UK 1-4 dny
Ready-made (shelf) společnosti ano

Výhody

Výhodou britských společností je jednoznačně dlouhodobá ekonomická a politická stabilita země a s ní související vysoké mezinárodní uznání.

Existuje možnost zakládání velkého množství různorodých společností s omezeným či neomezeným ručením včetně akvizice již založených a zaregistrovaných společností.

Daně pro společnosti jsou ve Spojeném království nejnižší z celé Evropské unie. Společnosti platí daň ve výši 20% z čistého zisku nepřesahujícího L 300 000, případně 23% z čistého zisku nad tuto částku. Navíc nerezidentní společnosti, které jsou řízeny a kontrolovány z místa mimo území Velké Británie a jejichž příjmy nepocházejí z britských zdrojů jsou osvobozeny od britského zdanění.

Možnost dobrovolné registrace pro daň z přidané hodnoty ve Velké Británii usnadní administraci obchodní činnosti uvnitř Evropské unie.

Velká Británie uzavřela již mnoho smluv o zamezení dvojího zdanění. V závislosti na nich se pak pohybuje výše srážkové daně z dividend, úroků a licenčních poplatků mezi 0% a 25%. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou uzavřeny například s Argentinou, Austrálií, Rakouskem, Belgií, Brazílií, Kanadou, Českou republikou, Čínou, Kyprem, Dánskem, Finskem, Francií, Německem, Řeckem, Maďarskem, Indií, Indonésií, Izraelem, Itálií, Japonskem, Lucemburskem, Maltou, Novým Zélandem, Norskem, Polskem, Portugalskem, USA a mnoha dalšími zeměmi.

V Británii se nabízí zajímavá možnost založení tzv. BRITSKÉ JMENOVANÉ SPOLEČNOSTI. Tato společnost je registrována ve Velké Británii a spadá pod britský daňový systém, přitom jedná v pověření offshore společnosti vlastněné klientem. Tato struktura umožňuje kombinovat následující výhody: nízké výdaje na založení a provoz společnosti, minimální daňové zatížení, registrace společnosti uvnitř Evropské unie, možnost registrace pro účely DPH, samostatné vystupování jmenované společnosti (tzn. není patrná řídící role offshore společnosti).

Omezení podnikatelské činnosti

Při zakládání společnosti s určitým předmětem podnikání je nutné získat licenci - to platí především pro bankovnictví, pojišťovnictví, finanční služby, služby spojené se spotřebními úvěry a služby agentur zprostředkujících práci.

Obchodní rejstřík

Proces založení proběhne na základě společenské smlouvy a stanov společnosti, které musí být v angličtině. Celý proces trvá přibližně 7 - 10 dní.

Správce rejstříku vydá na žádost tzv. osvědčení dobrého postavení (Certificate of Good Standing), které potvrzuje, že společnost byla řádně založena podle zákona a plní své povinnosti vůči rejstříku.

Z rejstříku lze získat veškeré informace o společnosti jako jsou výroční zprávy, zakladatelská smlouva, stanovy, údaje o akcionářích, jednatelích, registrovaném sídle, tajemníkovi apod. Nicméně některé dokumenty jsou dostupné pouze akcionářům.

Britská pověřená společnost

Pověřená společnost registrovaná ve Velké Británii může obchodovat pod vlastním jménem v zastoupení hlavní společnosti, která je registrována v jurisdikci s nízkým zdaněním. Vaší klienti platí faktury společnosti sídlící ve Velké Británii (a nemají tedy vůbec do činění s hlavní společností). Vzhledem k tomu, že britská pověřená společnost pouze obchoduje v zastoupení hlavní  společnosti, zdaňuje se většina příjmů v rámci jurisdikce hlavní společnosti. Britské daně se vztahují pouze na malé procento příjmů, které pověřená společnost účtuje hlavní společnosti  jako svou odměnu.  

Využití

 1. Evropské obchodní struktury, kde není povoleno přijímat faktury od zahraničních společností
 2. Obchodní modely, které vyžadují domácí profil (a zahraniční zdanění)
 3. V kombinaci se svěřenectvím s volným uvážením lze statut britské pověřené společnosti  využít pro dlouhodobé plánování dani z příjmu a dědické dani
 4. Při trojstranných obchodech zahrnujících daň z přidané hodnoty (DPH)

Koncepce

Domácí společnosti nikdy nechtějí obchodovat se zahraničními společnostmi. To může být způsobeno mimo jiné tlakem daňových institucí nebo existencí černých listin zahraničních  společností. Obchodní společnosti proto často usilují o vytvoření struktury s domácím profilem, která však zároveň používá výhod zahraničního zdanění.

Takovou strukturu lze vytvořit využitím společnosti registrované ve Velké Británii (pověřená společnost), která svolí k tomu, že bude obchodovat v zastoupení zahraniční firmy (hlavní  společnost). Všechny obchodní transakce jsou vedeny jménem britské pověřené společnosti. Klienti podepisují smlouvy s britskou pověřenou společností, dostávají faktury vystavené ve  Velké Británii a platí poplatky na britský bankovní účet. Zahraniční hlavní společnost se neobjevuje na žádných dokumentech, které se týkají klientů.

Pověřená společnost je společnost nově zaregistrovaná ve Velké Británii. Musí být vedena a řízena ze zahraničí, a to určeným vedením nepocházejícím z Velké Británie. Pověřená společnost a hlavní společnost spolu uzavřou smlouvu, která výslovně opravňuje pověřenou společnost podnikat určité obchodní transakce svým jménem v zastoupení hlavní společnosti. Všechny smlouvy jsou uzavírány na jméno pověřené společnosti a všechny faktury jsou vystavovány jejím jménem a odesílány ze sídla pověřené společnosti ve Velké Británii. Ve smlouvě uzavřené mezi oběma společnostmi je stanovena výše provize, kterou hlavní společnost vyplácí pověřené společnosti jako kompenzaci za vedení svých obchodních transakcí. Provize podléhají britské korporativní dani, přičemž všechny důvodně vzniklé náklady spojené s vedením obchodních transakcí hlavní společnosti jsou považovány za odpočitatelné položky.  Výše provize je obvykle kolem 10 procent, avšak ať se společnosti dohodnou na jakékoli částce, musí být přiměřená.

Úspěch tohoto modelu spočívá ve skutečnosti, že britský daňový úřad vyměřuje pověřené společnosti daň pouze z provizí, které obdrží za vedení obchodních transakcí hlavní společnosti. Zbývající část příjmů získaných v zastoupení hlavní společnosti není zdanitelná ve Velké Británii, neboť společnost nemá žádné příjmy z britských zdrojů a společnost je vedena a řízena ze  zahraničí. Při předpokládané výši provize 10% bude efektivní daňová sazba asi 2,4% při obratu kolem 100.000 GBP .

Důležité body

Smlouva mezi britskou pověřenou společností a zahraniční hlavní společností musí být uzavřena písemně. Je třeba předpokládat, že britský daňový úřad dohodu přezkoumá, aby se ujistil, že činnost obou  smluvních stran je v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Britskou pověřenou společnost by měli vést a řídit ředitelé trvale žijící mimo Velkou Británii

Sspolečnost nesmí obchodovat s Velkou Británií nebo s jakoukoli skupinou založenou ve Velké Británii.

Na požádání lze se všemi náležitostmi založit hlavní zahraniční společnost, britskou pověřenou společnost, obě vedení a hlavní bankovní účty.

Společnost trvale sídlící mimo Velkou Británii

Společnost trvale sídlící mimo Velkou Británii je společnost zaregistrovaná ve Velké Británii, jejíž zisky nepodléhají britskému zdanění. Společnost musí být vedena a řízena z některé z několika konkrétních jurisdikcí mimo území Velké Británie. Od daní jsou osvobozeny pouze zisky vytvořené mimo území Velké Británie.

Využití

 • Společnosti trvale sídlící mimo Velkou Británii (tak, jak jsou definovány v oddílu 249 britského finančního zákona z roku 1994), pokud jsou řízeny správnou jurisdikcí, kombinují výhody spolehlivější a řádnější právnické osoby s nižším zdaněním.
 • Forma společnosti trvale sídlící mimo Velkou Británii otvírá možnost využití britských společností podobným způsobem, jak tomu bylo v zahraničí před rokem 1988.
 • Klasické britské obchodní společnosti, které mají "sídlo výkonného řízení" v kterékoli zemi, která uzavřela příslušnou dohodu o zabránění dvojímu zdanění, budou pro britské daňové účely považovány za trvale sídlící mimo Velkou Británii. Pokud bude taková britská společnost vedena a řízena z vhodné jurisdikce, bude mít taková společnost povinnost platit britské daně, pouze pokud získá příjmy z britských zdrojů, ačkoliv i tyto příjmy mohou být osvobozeny od britské daně na základě příslušné mezistátní dohody.

Koncepce

Až do března roku 1988 bylo možné, aby britská společnost byla kontrolována a řízena odjinud než z Velké Británie a její zisky nepodléhaly britskému zdanění. Od přijetí finančního zákona z roku 1988 však všechny společnosti založené ve Velké Británii podléhají britské dani ze zisků. To však vedlo k problémům v případech, kdy byla britská společnost řízena a vedena z jurisdikce, která uzavřela s Velkou Británií dohodu o zabránění dvojímu zdanění. Vyřešit tyto problémy se snaží oddíl 249 britského finančního zákona z roku 1995, jímž se zavádí omezené pojetí trvalého sídla mimo Velkou Británii, a to v následujících situacích:

Pokud je britská společnost vedena a řízena z jurisdikce, která uzavřela s Velkou Británií dohodu o zabránění dvojímu zdanění, bude tato společnost pro britské daňové účely považována za trvale sídlící mimo Velkou Británii.

Dohoda o zabránění dvojímu zdanění zahrnuje rovněž klauzuli o dvojí daňové příslušnosti.

Důležité body

Společnost musí být vedena a řízena z jurisdikce, která uzavřela příslušnou dohodu o zabránění dvojímu zdanění - Jersey, Guernsey a ostrov Man proto nejsou vhodné jurisdikce.

Britský daňový úřad vydal oběžník obsahující seznam zemí, které uzavřely vhodnou dohodu o zabránění dvojímu zdanění. Do tohoto seznamu patří Kypr, Švýcarsko a Portugalsko (Madeira). Kypr je jediná země, jejíž dohody umožňují zahraničním společnostem (s několika výjimkami) využívat výhod dohod o zabránění dvojímu zdanění.

Ve všech případech je však stále nutné získat souhlas daňového úřadu.

Založení britské společnosti jako pobočky na Kypru umožňuje, aby společnost byla zdaněna pouze deseti procenty, pokud je vedena a řízena z Kypru. Z toho plyne, že ve většině případů představuje Kypr nejlepší jurisdikci pro vedení a řízení společností trvale sídlících mimo Velkou Británii.

Na požádání lze se všemi náležitostmi založit najednou nejen společnost ve Velké Británii, ale zároveň i její sídlo mimo Velkou Británii.

grey lijne  Poznámka

Protože nejsme specializovaní právní poradci, neposkytujeme přímé právní a účetní poradenství. Kterýkoli potenciální klient hledající offshore strukturu by měl svá přání a požadavky konzultovat se svými daňovými a právními poradci. Naše služby jsou přísně důvěrné a dbáme na striktní důvěrnost všech informací o klientech.

Copyright Asset Investment Services Ltd. © 2013, Všechna práva vyhrazena

Úvod|O nás|Naše služby|Kontakty